Gå direkt till innehållet
Meny

Nytt för företag: Ny e-tjänst för att starta aktiebolag

Vi utvecklar våra e-tjänster för att göra det enklare att lämna in anmälningar till handelsregistret. En ny etableringsanmälan för aktiebolag är nu tillgänglig i e-tjänsten på ytj.fi.

Nu kan du använda vår nya etableringsanmälan för att starta aktiebolag på nätet i sådana fall där du tidigare har varit tvungen att lämna in anmälan på pappersblankett:

  • Bolaget har aktiekapital.
  • Aktieägarna omfattar företag eller andra sammanslutningar.
  • Alla personer som anmäls till handelsregistret har inte finländsk personbeteckning.
  • Standardbolagsordningen som skapas i den handledda etableringen i e-tjänsten på ytj.fi är inte tillräcklig.
  • Det bolag som startas är ett publikt aktiebolag (Abp).

En e-anmälan behandlas snabbare och är förmånligare än en anmälan som lämnas in på pappersblankett.

Observera att om bolaget som startas är en utländsk revisionssammanslutning (som inte har något FO-nummer) kan du ännu inte lämna in anmälan på nätet.

Hur lämnar du in etableringsanmälan för aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi?

Logga in i e-tjänsten på ytj.fi och välj etableringsanmälan för aktiebolag. Ange uppgifterna om bolaget, ansvarspersonerna och den själv utarbetade bolagsordningen. Lägg till det själv upprättade avtalet om bolagsbildning, en försäkran om att aktiebolagslagen har iakttagits och vid behov en redogörelse för betalningen av aktiekapitalet.

Ange också uppgifterna om verkliga förmånstagare (ägare) så att det nya bolaget inte behöver lämna in en separat anmälan om förmånstagare efter registreringen. Underteckna och betala anmälan.

För att logga in i e-tjänsten och underteckna anmälan behöver du en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Att starta aktiebolag med vår nya etableringsanmälan kostar 320 euro. Läs mer om den nya tjänsten på prh.fi. 

Du kan fortfarande använda det handledda etableringspaketet för att starta aktiebolag på nätet

E-tjänsten på ytj.fi erbjuder nu två alternativa sätt att starta aktiebolag: den nya etableringsanmälan och det handledda etableringspaketet.

Det handledda etableringspaketet är ett enklare och förmånligare sätt att starta aktiebolag. Välj paketalternativet om bolaget som ska startas inte har något aktiekapital och standardbolagsordningen som skapas i tjänsten är tillräcklig. Alla personer som anmäls måste ha en finländsk personbeteckning.

Att starta aktiebolag genom att använda det handledda paketet kostar 240 euro.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.Öppnas i en ny flik 


För mer information kontakta

Handelsregistrets rådgivning
Mån–fre kl. 9–15
Tfn 029 509 5040Utskriftsversion Uppdaterad 04.05.2023