Gå direkt till innehållet
Meny

Beskrivning av handlingars offentlighet för ombudsregistret

Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd i anslutning till Patent- och registerstyrelsen (PRS) för ett register över auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd, patentombud, varumärkesombud och mönsterrättsombud samt ett separat ombudsexamensregister över ombud som deltagit i ombudsexamen.

Vilka uppgifter antecknas i ombudsregistret?

I ombudsregistret antecknas följande uppgifter:

  • namn, personbeteckning, hemkommun, adress och arbetsadress för auktoriserade ombud
  • godkända ombudsexamina och tidpunkt för avlagda examinatidpunkt för beviljande och förlängning av auktorisationeventuell indragning av auktorisationeventuella varningar, anmärkningar eller återkallelser av auktorisation som gäller ett auktoriserat ombud.

Uppgifterna bevaras i registret varaktigt.

I ombudsexamensregistret antecknas följande uppgifter:

  • namn, personbeteckning, hemkommun och adress för den som deltagit i en examen
  • namn på examen, examensresultat och examenstidpunkt.

Uppgifterna bevaras i registret varaktigt.

Hur får jag uppgifter ur ombudsregistret?

Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd publicerar listor över auktoriserade ombud på sin webbplats. De listade uppgifterna innefattar ombuds namn samt eventuellt arbetsgivare och arbetsadress.

Läs mer om ombudsregistret.

Utskriftsversion Uppdaterad 21.12.2020