Gå direkt till innehållet
Valikko

Beskrivning av handlingars offentlighet för registret över sökande till revisorsexamina

I registret över sökande till revisorsexamina samlas uppgifter om de personer som ansökt om tillstånd att delta i revisorsexamina.

Syftet är att registrera uppgifter om personer som sökt till examina och uppgifter som bildas vid bedömning av examensprestationerna.

Registeruppgifterna används i varje steg av godkännandeprocessen.

Vilka uppgifter antecknas i registret över sökande till revisorsexamina?

Uppgifterna i registret erhålls av de personer som ansöker om tillstånd att delta i examen och av de uppgifter som bildas vid bedömning av examensprestationerna.

Uppgiftskategorier i registret:

  • Uppgifter som personer som ansökt om tillstånd att delta i revisorsexamen angett på ansökningsblanketten, i bilagorna och i samband med anmälan. Läs mer om personuppgifterna i registret över sökande till revisorsexamina.
  • Tidigare erhållna examensrättigheter
  • Delprestationer i tidigare examina
  • Poäng och resultat enligt bedömningen
  • Uppgift om omprövningsbegäranden
  • Övriga uppgifter och dokument om ansökningar

Hur får jag uppgifter ur registret över sökande till revisorsexamina?

På utlämnande av uppgifter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, dataskyddslagen, EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och revisionslagen.

Du kan skicka en begäran om uppgifter per e-post till tilintarkastusvalvonta(at)prh.fi.

De registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om dem som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om dem i registret. Läs våra anvisningar om hur du kan kontrollera dina uppgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 21.12.2020