Delområdet Ekonomiskt ansvar

Delområdet ekonomiskt ansvar är förknippat med FN:s mål för hållbar utveckling 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

Vårt ekonomiska ansvar är bland annat hållbar användning av medel, lagenlig verksamhet och uppdatering av våra registeruppgifter och således produktion av ett så effektivt kundvärde som möjligt för våra kunder, för företag och samfund samt för det finländska samhället.

Hos oss förekommer inga oegentligheter.

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet så att den är effektiv, effektfull och hållbar. Se avsnittet nedan om hur vi främjade detta under det gångna året.

Ett resultatrikt år för ekonomin

Vi ser till att vår ekonomi är balanserad och att våra investeringar är lönsamma.

Vi uppnådde de ekonomiska målen i resultatavtalet mellan arbets- och näringsministeriet och PRS för 2021, och vår ekonomiska situation var stabil. Inkomsterna från den avgiftsbelagda verksamheten och budgetfinansieringen räckte till för att täcka utgifterna för verksamheten.

År 2021 uppgick inkomsterna (inklusive nettointäkterna och anslagen från statsbudgeten) till sammanlagt 60,8 miljoner euro och utgifterna till 59,4 miljoner euro.

Läs mer om vår ekonomi i årsberättelsen 2021.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Aktuella registeruppgifter gynnar våra kunder och samhället

Vi ser till att våra myndighetsbeslut är lagenliga, av hög kvalitet, opartiska, oberoende och skäliga.

Vi ser till att våra registeruppgifter är så aktuella som möjligt.

Läs mer om aktuella registeruppgifter.

Bekämpning av penningtvätt

Vi medverkar aktivt i bekämpningen av penningtvätt.

Läs mer om bekämpning av penningtvätt.

Ekonomiskt hållbara upphandlingar

Vi strävar efter att våra upphandlingar ska vara ansvarsfullt genomförda, systematiska och kostnadseffektiva.

Läs mer om våra ekonomiskt hållbara upphandlingar.

Effektiv informations- och riskhantering stöder ansvarsarbetet

Vi utvecklar informationshanteringen, informationsledningen och riskhanteringen.

Läs mer om effektiv informations- och riskhantering.

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.11.2022