Aktuella registeruppgifter gynnar våra kunder och det finländska samhället

Aktuella, korrekta och heltäckande registeruppgifter betjänar det finländska samhället och våra kunder på många olika sätt.

Under de senaste åren har vi förbättrat uppdateringen av handelsregisteruppgifterna bl.a. genom att informera och på olika sätt påminna företagen om skyldigheten att hålla uppgifterna uppdaterade i handelsregistret.

I vår verktygslåda ingår också förfaranden där ett företag som försummar att göra anmälan i sista hand avförs ur handelsregistret.

År 2021 främjade vi uppdateringen av handelsregistrets uppgifter enligt följande:

  • Vi skickade en påminnelse till över 35 000 aktiebolag och andelslag som ännu inte hade anmält sitt bokslut till handelsregistret och för vilka tidsfristen för anmälan höll på att löpa ut.
  • Vi skickade en uppmaning till cirka 18 000 aktiebolag och andelslag att anmäla saknade styrelse- eller bokslutsuppgifter i handelsregistret vid äventyr av avförande ur handelsregistret. Trots uppmaningarna anmälde cirka 10 000 företag inte sina uppgifter och vi avförde dem ur registret.
  • Vi korrigerade företagsformen för 8 500 ömsesidiga fastighetsaktiebolag och lade till 19 000 räkenskapsperiodsanteckningar som hade saknats.

Även aktiv kundkommunikation och kundanvisningar som påminner om anmälningsskyldigheten har haft en positiv inverkan på aktualiteten i handels- och föreningsregisteruppgifterna.

Till följd av våra åtgärder har bokslutsuppgifternas omfattning i handelsregistret förbättrats avsevärt under de senaste åren.

Bokslutsuppgifternas omfattning i handelsregistret 2019–2021

2019 2020 2021
78,7 % 83,6 % 89,8 %

Gå till sidan: Bekämpning av penningtvätt.

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.11.2022