Gå direkt till innehållet
Valikko

Beskrivning av handlingars offentlighet för revisionstillsynens register över kvalitetsgranskningar

Revisionstillsynen för ett register över sina kvalitetsgranskningar för att iaktta sin lagstadgade förpliktelse. Syftet är att samla in uppgifter för kvalitetskontroll av revisorer och revisionssammanslutningar.

I registret antecknas uppgifter från revisorsregistret, uppgifter som revisorer och revisionssammanslutningar har angett vid kvalitetsgranskningar, uppgifter som revisionstillsynen har uppdaterat på basis av kvalitetsgranskningar och uppgifter som andra myndigheter tillhandahåller.

Vilka uppgifter antecknas i revisionstillsynens register över kvalitetsgranskningar?

I registret lagras uppgifter om revisorer och revisionssammanslutningar som har förordnats till kvalitetsgranskning.

Uppgiftskategorier i registret:

Hur får jag uppgifter ur revisionstillsynens register över kvalitetsgranskningar?

På utlämnande av uppgifter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, dataskyddslagen, EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och revisionslagen.

Du kan skicka en begäran om uppgifter per e-post till laatu.tilintarkastusvalvonta(at)prh.fi.

De registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om dem som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om dem i registret. Läs våra anvisningar om hur du kontrollerar dina personuppgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 17.12.2020