Gå direkt till innehållet
Meny

Beskrivning av handlingars offentlighet för revisorsregistret

Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisionstillsyn för ett revisorsregister i enlighet med revisionslagen. I registret antecknas uppgifter om godkända revisorer.

Revisorsregistret förs i syfte att specificera dem som har rätt att utföra revision samt för att övervaka revisorernas verksamhet och återställa godkännanden. Registret förs också i syfte att tillhandahålla revisorsuppgifter till samhället och att sköta PRS administrativa uppgifter.

Vilka uppgifter antecknas i revisorsregistret?

I registret antecknas uppgifter som revisorer och revisionssammanslutningar anmäler, uppgifter som revisionstillsynen uppdaterar, uppgifter som andra myndigheter tillhandahåller samt uppgifter som grundar sig på revisionsnämndens handläggning.

Revisionslagstiftningen uppräknar de uppgifter som antecknas i revisorsregistret.

Uppgiftskategorier i registret:

  • Uppgifter om revisorer och revisionssammanslutningar: namn, personbeteckning eller FO-nummer samt kontaktuppgifter. Läs mer om personuppgifter i dataskyddsbeskrivningen för revisorsregistret.
  • Registreringsdatum och identifikationsnummer
  • Godkännande, datum för godkännandet och godkännandets utgång
  • Datum för när godkännandet upphört på revisorns eget initiativ och datum för återställande av godkännande
  • Anmärkning, varning, återkallande av godkännande och datum för återkallandet samt tidsbundet verksamhetsförbud, påföljdsavgift, vite och bristfälligheter i revisionsberättelsen
  • Uppgifter om revisionssammanslutningens ägare samt om styrelsen och verkställande direktören: namn, personbeteckning, födelsedatum, FO-nummer och postadress. Läs mer om personuppgifter i dataskyddsbeskrivningen för revisorsregistret.
  • Uppgift om att revisorn eller revisionssammanslutningen är införd i revisorsregistret i en annan stat.

Läs mer om innehållet i revisorsregistret.

Dessutom lagras sådana uppgifter om revisorerna och sammanslutningarna som behövs för uträttande av ärenden och för tillsynen, men som inte förs in i revisorsregistret, såsom faktureringsadress.

Hur får jag uppgifter ur revisorsregistret?

Var och en har rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag ur och kopior av uppgifterna i revisorsregistret.

PRS lämnar ut slutleden till revisorers personbeteckning endast om uppgiften behövs för att skydda intressen eller rättigheter eller om det finns en annan godtagbar grund för att få den.

Använd vår e-blankett för att beställa utdrag ur revisorsregistret.

Använd vår e-blankett för att beställa intyg ur revisorsregistret. För ett intyg plockar vi uppgifterna ur revisorsregistret enligt beställarens behov.

I tjänsten Revisorssök kan du söka revisorer och revisionssammanslutningar som är verksamma i Finland. Sökresultatet visar revisorns eller revisionssammanslutningens namn, revisorsklass och postadress. För revisorer anges också namnet på den revisionssammanslutning som han eller hon eventuellt arbetar i.

Du kan söka uppgifter ur revisorsregistret med personens eller sammanslutningens namnortrevisorsklass. Gå till Revisorssök.Öppnas i en ny flik

Läs mer om revisorsregistrets informationstjänster.

Utskriftsversion Uppdaterad 21.12.2020