Gå direkt till innehållet
Valikko

Beskrivning av handlingars offentlighet för tryckregistret

Patent- och registerstyrelsen (PRS) upprätthåller det offentliga tryckregistret över säkerhetstryckningen av bostadsaktiebolagens aktiebrev.

Bostadsaktiebolag som bildats 2019 eller senare hör från och med bildandet till Lantmäteriverkets elektroniska bostadsdatasystem, och aktiebrev trycks inte.

Tryckregisterärenden handläggs i PRS förvaltningsdiarium.

Vilka uppgifter antecknas i tryckregistret?

Tryckregistret innehåller uppgifter om på vilket tryckeri bostadsaktiebolagets aktiebrev har tryckts.

Finansministeriet utfärdar ett tillståndsbeslut för tryckning av bostadsaktiebolags aktiebrev för ett tryckeri som har sådan utrustning som lämpar sig för säkerhetstryckning och sådant säkerhetssystem som förhindrar tryckning av två eller flera aktiebrev ur en och samma aktiegrupp.

Tryckeriet måste lämna in en anmälan till handelsregistret innan aktiebrev trycks.

Registrets uppgiftskategorier:

  • tryckeri
  • ärendenummer
  • bostadsaktiebolagets firma (namn) och FO-nummer
  • anmälans handläggningsuppgifter och dokument (aktienummer).

Hur får jag uppgifter ur tryckregistret?

Tryckregistret är ett offentligt register.

Du kan skicka en begäran om uppgifter per e-post till registratur(at)prh.fi.

Du kan söka uppgifter ur tryckregistret med följande sökkriterier:

  • bostadsaktiebolagets firma (namn) och FO-nummer
  • ärendenummer.
Utskriftsversion Uppdaterad 16.12.2020