Gå direkt till innehållet
Valikko

Beskrivning av handlingars offentlighet för revisorsexamensregistret

Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) för enligt revisionslagen ett revisorsexamensregister över dem som deltagit i grund- och specialiseringsexamina och i behörighetsprovet.

Syftet är att föra registret för att bevara uppgifter om examina och prov, sköta revisionstillsynens uppgifter och följa upp hur väl systemet fungerar.

Vilka uppgifter antecknas i revisorsexamensregistret?

I revisorsexamensregistret antecknas de uppgifter som specificerar den som deltagit i en examen eller i ett prov.

Uppgiftskategorier i registret:

Uppgifterna bevaras i registret i 50 år.

Hur får jag uppgifter ur revisorsexamensregistret?

Var och en har rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag ur och kopior av uppgifterna i revisorsexamensregistret.

PRS lämnar ut slutleden till revisorers personbeteckning endast om uppgiften behövs för att skydda intressen eller rättigheter eller om det finns en annan godtagbar grund för att få den.

Du kan beställa ett utdrag eller en kopia per e-post på tilintarkastusvalvonta(at)prh.fi.

Utskriftsversion Uppdaterad 21.12.2020