Gå direkt till innehållet
Valikko

Tillgänglighetsutlåtande: Namntjänst för företag

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra Namntjänst för företag tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik).

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 11 september 2020. Utlåtandet baserar sig på

  • en bedömning utförd av en tredje part
  • PRS egen uppskattning av att största delen av de brister den tredje parten hittade i sin bedömning har korrigerats enligt anvisningarna från den tredje parten.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med den ovannämnda lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik). Nedan anges de delar av innehållet som inte uppfyller kraven.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt på grund av bristande förenlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Följande innehåll eller funktioner är ännu inte förenliga med kraven (enligt WCAG-kriterierna), men bristerna kommer att korrigeras:

  1. (WCAG 1.4.4) Förstoring av text till 200 procent resulterar i att delar av texterna hamnar bakom visuella element och krockar med andra texter.
  2. (WCAG 1.4.12) När användaren ändrar textstilar, såsom rad-, ord- och teckenavstånd, resulterar detta i att delar av texterna döljs och vissa ord klipps av.

PRS åtar sig att korrigera innehållet så att det blir tillgängligt under 2020.

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på vår webbplats prh.fi, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för behandlingen av feedback. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten.

Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får något svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggs.Öppnas i en ny flik

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fiÖppnas i en ny flik
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion Uppdaterad 22.09.2020