Gå direkt till innehållet
Meny

Tillgänglighetsutlåtande: Patentansökan

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra tjänsten Patentansökan tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik).

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 10 september 2020. Utlåtandet baserar sig på en bedömning utförd av en tredje part.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med den ovannämnda lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik). Nedan anges de delar av innehållet som inte uppfyller kraven.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt på grund av att tjänsten kommer att ersättas med en ny version som är förenlig med tillgänglighetskraven.

Följande innehåll eller funktioner är ännu inte förenliga med kraven (enligt WCAG-kriterierna), men bristerna kommer att korrigeras:

 1. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) Det finns brister i kontrasterna mellan text, bakgrund och grafiska element.
 2. (WCAG 1.4.1, 3.2.4) Länkar kan inte urskiljas från brödtexten. Kontrasten mellan länk och brödtext borde vara åtminstone 3:1, och länkar måste urskiljas mer.
 3. (WCAG 1.4.4, 1.4.5) Vissa element skalas inte ordentligt på sidan om endast texten förstoras till 200 % större storlek än normalt.
 4. WCAG 1.4.10) Vissa innehållselement skalas inte responsivt.
 5. (WCAG 3.1.1, 3.1.2) Sidans språkattribut motsvarar inte det språk som användaren valt.
 6. (WCAG 1.3.1, 2.4.1) Semantiska strukturer har inte markerats ordentligt för att hjälpa användaren att navigera i de olika avsnitten på sidan.
 7. (WCAG 2.4.2) Sidorna saknar sidtitlar.
 8. (WCAG 1.3.1) HTML-rubriknivåer har inte använts på ett logiskt och korrekt sätt.
 9. (WCAG 4.1.2) Stegindikatorn har inte markerats som stegindikator.
 10. (WCAG 2.4.4) Länkmål, såsom länkar till pdf-filer, har inte markerats tydligt. Länktexter informerar inte användaren om vart länken leder eller vad länkens syfte är.
 11. (WCAG 1.1.1) Vissa visuella element använder inte textalternativ på ett korrekt sätt. Textalternativen för bilder eller bildlänkar är inte tillräckligt beskrivande.
 12. (WCAG 1.3.1) De aktiva elementen på sidan har framhävts visuellt men de har inte markerats som aktiva i koden.
 13. (WCAG 2.2.1) Användaren informeras inte om tidsutlösning av inloggningen.
 14. (WCAG 4.1.1) Kvaliteten på HTML-koden
 15. (WCAG 2.4.1) Tjänsten har inga snabblänkar (skip link) direkt till innehållet.
 16. (WCAG 2.1.1) Vissa element är inte tillgängliga med endast tangentbordet.
 17. (WCAG 2.1.1, 2.4.3, 3.2.1) Sidoinnehållet borde vara i logisk ordning när användaren navigerar med tangentbord. Ordningen borde vara enhetligt med den visuella presentationen.
 18. (WCAG 2.4.7) Kontrasten mellan det fokuserade och icke-fokuserade läget av ett synligt element är bristfällig.
 19. (WCAG 2.4.3) Tjänsten innehåller modaldialoger. Fokus förflyttas inte automatiskt på dem såsom det borde göra. Det är inte möjligt stänga dialogen med tangentbordet.
 20. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, användbarhet) Formuläranvisningar (förklaring av tecknet * och terminologin) är placerade efter formuläret i läsordningen. Användaren med skärmläsare kommer sannolikt att missa informationen.
 21. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2) Många textfält saknar etiketter. Även knapparna för att lägga till filer borde ha etiketter.
 22. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2) Radioknappar och deras grupper har inte markerats som grupper. Inte heller har gruppen getts en teckenförklaring i koden.
 23. (WCAG 3.3.1, 4.1.3) Felmeddelandena har inte programmerats så att innehållet i dem läses automatiskt utan att användaren måste förflytta fokus. Bristfälliga eller felaktiga fält borde klargöras för användare som använder en visuellt särskiljande metod, och borde markeras i koden.
 24. (WCAG 1.3.5) Syftet för de formulärfält som samlar in personuppgifter har inte specificerats.

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på vår webbplats prh.fi, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för behandlingen av feedback. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten.

Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får något svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggs.Öppnas i en ny flik

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fiÖppnas i en ny flik
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion Uppdaterad 21.09.2020