Gå direkt till innehållet
Valikko

Beskrivning av handlingars offentlighet för tillsyn över kollektiva förvaltningsorganisationer för upphovsrätt

Lagring av material som gäller kollektiva förvaltningsorganisationer för upphovsrätt i ärende- och dokumenthanteringssystemet grundar sig på lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och direktiv 2014/26/EU.

Patent och registerstyrelsen (PRS) har tillsyn över efterlevnaden av lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vilka uppgifter antecknas i systemet?

Uppgiftskategorier i ärende- och dokumenthanteringssystemet:

  • Uppgifter som en kollektiv förvaltningsorganisation ska lämna in till PRS enligt lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt:
    • Den kollektiva förvaltningsorganisationens anmälan om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och de uppgifter som anmälan innehåller
    • Den information som den kollektiva förvaltningsorganisationen har offentliggjort på sin webbplats
    • Den kollektiva förvaltningsorganisationens årliga insynsrapport
  • Sådana handlingar som har erhållits och utarbetats vid tillsynsuppdrag
  • Handlingar i anslutning till verksamheten av delegationen för utveckling av kollektiv förvaltning av upphovsrätt
  • Övriga handlingar i anslutning till samarbetsplikter, informationsplikter, uppföljning av utvecklingen av kollektiv förvaltning av upphovsrätt samt rådgivningsplikt

Läs mer om personuppgifter i dataskyddsbeskrivningen för personregistret för tillsyn över kollektiva förvaltningsorganisationer för upphovsrätt.

Hur skickar jag en begäran om uppgifter?

På utlämnande av uppgifter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Du kan skicka en begäran om uppgifter per e-post till registratur(at)prh.fi.

Sekretessbelagda uppgifter ges till påseende och lämnas ut endast med den berörda partens samtycke, till en part eller med stöd av en rätt enligt lag.

Utskriftsversion Uppdaterad 21.12.2020