Organisation och uppdrag

Patent- och registerstyrelsen (PRS) hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde.

Resultatområdet patent och varumärken svarar för patent och nyttighetsmodeller samt varumärken och mönsterrätt.

Resultatområdet företag och sammanslutningar sköter uppdrag som gäller handelsregistret, bokslut, LEI-nummer, företagsinteckningar, godkännande av och tillsyn över revisorer, föreningsregistret, registret över religionssamfund, stiftelseregistret samt tillsyn över stiftelser och kollektiva förvaltningsorganisationer för upphovsrätt.

PRS organisation omfattar dessutom resultatområdena kundservice och kommunikation och gemensamma tjänster, som svarar för kundrådgivning, kundupplevelse, kommunikation, administrativa tjänster och ICT-tjänster. Digitalisering och dess främjande vid PRS hör till ICT-utvecklingsenhetens uppdrag.

Alla resultatområden deltar i arbetet att utveckla lagstiftningen inom det egna verksamhetsområdet och förbereder utlåtanden, bestämmelser och anvisningar. Generaldirektören svarar för PRS resultat biträdd av ledningsgruppen och ledningens arbetsutskott.


Utskriftsversion
Uppdaterad 01.09.2020