Gå direkt till innehållet
Valikko

Beskrivning av handlingars offentlighet för registret över revisionsnämndens möten

I registret samlas uppgifter om de personer som deltagit i revisionsnämndens möten. Syftet är att administrera mötena.

Uppgifterna samlas in från beslutspromemorior från revisionsnämndens möten.

Vilka uppgifter antecknas i registret över deltagare i revisionsnämndens möten?

De nämndmedlemmar, suppleanter och permanenta sakkunniga som deltagit i revisionsnämndens respektive möten samt de arvoden som betalats till dem.

Uppgiftskategorier i registret:

Hur får jag uppgifter ur registret över deltagare i revisionsnämndens möten?

På utlämnande av uppgifter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, dataskyddslagen, EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och revisionslagen.

Du kan skicka en begäran om uppgifter per e-post till tilintarkastusvalvonta(at)prh.fi.

De registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om dem som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om dem i registret. Läs våra anvisningar om hur du kontrollerar dina personuppgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 17.12.2020