Gå direkt till innehållet
Valikko

Beskrivning av handlingars offentlighet för förteckningen över väl kända varumärken

I förteckningen över väl kända varumärken antecknas uppgifter om väl kända varumärken som har ansökts till eller redan tagits upp i förteckningen.

Sådana väl kända varumärken i Finland som avses i varumärkeslagen antecknas i förteckningen efter ansökan (5 och 13 § i varumärkeslagen).

Förteckningen är inte en del av varumärkesregistret utan en separat databas. Den inrättades av PRS genom ett beslut den 6 juni 2007.

Förteckningen är en del av PRS avgiftsbelagda tjänster som inte kräver några ändringar i lagar och förordningar.

Vilka uppgifter antecknas i förteckningen?

I förteckningen över väl kända varumärken antecknas till exempel följande uppgifter:

 • ansökningsnummer och förteckningsnummer
 • ett ord i varumärket eller en annan beskrivning av märket
 • en förteckning över de varor eller tjänster för vilka varumärket anses vara väl känt
 • den målgrupp i vilken märket anses vara väl känt
 • sökandens och innehavarens identifikations- och kontaktuppgifter, såsom FO-nummer, namn, hemvist och kontaktuppgifter
 • ett eventuellt ombuds identifikations- och kontaktuppgifter, det vill säga FO-nummer, namn, hemvist och kontaktuppgifter
 • ansökningsdag (den dag då ansökan har anhängiggjorts)
 • dag för godkännande i förteckningen och giltighetstidens sista dag.

Hur får jag uppgifter ur förteckningen?

Var och en har rätt att ta del av de anteckningar som har gjorts i förteckningen över väl kända varumärken. PRS utlämnar dock inte till exempel affärshemligheter ur registret, eftersom de är sekretessbelagda uppgifter.

Du kan söka uppgifter i förteckningen genom vår elektroniska informationstjänst med bland annat följande sökkriterier:

 • ansöknings- och förteckningsnummer
 • ordsökning med vilken du kan söka märken som innehåller ett visst ord
 • sökandens eller innehavarens uppgifter.

I Varumärkestidning kungörs godkännanden i förteckningen och förnyelser. Gå till Varumärkestidning.Öppnas i en ny flik

Du kan beställa avgiftsbelagda utdrag ur förteckningen eller kopior av enskilda dokument.

Utskriftsversion Uppdaterad 16.12.2020