Tillgänglighetsutlåtande: Föreningsregistrets informationstjänst

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra tjänsten "Föreningsregistrets informationstjänst" tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019).

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 3 juni 2020. Utlåtandet baserar sig på

 • en bedömning utförd av en tredje part
 • PRS egen uppskattning av att största delen av de brister den tredje parten hittade i sin bedömning har korrigerats enligt anvisningarna från den tredje parten.
Utlåtandet sågs senast över den 23 september 2020.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med den ovannämnda lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019). Nedan anges de delar av innehållet som inte uppfyller kraven.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt på grund av bristande förenlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Innehållet eller funktionerna nedan är ännu inte förenliga med kraven (enligt WCAG-kriterierna). Följande brister i tillgängligheten kommer att korrigeras:

 1. (WCAG 1.1.1) Textalternativen för bilder: Om bilden inte förmedlar någon väsentlig information, ska textalternativet vara tomt.
 2. (WCAG 2.4.4) Länkar som går till en annan webbplats har inte markerats i koden. Ikonen har inget textalternativ.
 3. (WCAG 3.1.2) Webbplatsen har länkar till olika språkversioner. Språket i länktexterna ska också specificeras på ett korrekt sätt.
 4. (WCAG 2.4.2) <title>Yhdistysrekisterin tietopalvelu</title> (Föreningsregistrets informationstjänst) har getts som title-attribut för sidorna. Därför får användaren inte respons från sidans rubrik för att avgöra var de är och kan inte skilja på sidorna utifrån det.
 5. (WCAG 1.3.1) HTML-rubriknivåer har i de flesta fall använts på korrekt sätt, men på sidan "Grunduppgifter om föreningen" har nivåerna inte använts på ett logiskt sätt.
 6. (WCAG 1.1.1, 1.3.2) Texten "Visa uppgifter" och knappen bredvid skatteförvaltningens registeruppgifter har inte kopplats.
 7. (WCAG 1.3.1) Föreningens uppgifter är kanske inte innehåll som ska visas i tabellformat. Därmed ska de i första hand bara visas som en text.
 8. (WCAG 1.3.2, 4.1.3) När användaren söker en förening på förstasidan med ett sökord, visas alltid blanketten "avancerad föreningssökning" överst på nästa sida och först därefter sökresultat.
 9. (WCAG 2.4.1) I tjänsten finns det en snabblänk (skip link), men den fungerar bara på några sidor.
 10. (WCAG 1.3.1, 2.4.1, 4.1.2) Alla områden på sidan har inte markerats i koden.
 11. (WCAG 2.4.7) De blå knapparna i tabellerna och hamburgarmenyn får inte något synligt fokus alls.
 12. (WCAG 1.3.2, 2.4.6) Rubriken fattas i sidindelningsfunktionen i sökresultaten. Användare med skärmläsare vet nödvändigtvis inte vad elementet gäller.
 13. (WCAG 1.3.2) Registreringsanvisningarna läses för en skärmläsare först efter registreringsblanketten. Då händer det lätt att man inte märker dem.
 14. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) Kontrasterna mellan text och bakgrund är bristfälliga.
 15. (WCAG 1.4.1, 3.2.4) Urskiljbarhet av länkar: SÖK-knappen skiljs inte ut tillräckligt från bakgrunden. Det finns länkar också i sidfoten, vilka inte skiljs ut från den omgivande texten.
 16. (WCAG 1.4.4) En del av de visuella elementen skalas inte ordentligt när endast texten förstoras till 200 % större storlek än normalt.
 17. (WCAG 1.4.12) När man ändrar avstånd i texten, krockar textinnehållet med en knapp på förstasidan.
 18. (WCAG 1.4.10) En del av de visuella elementen skalas inte ordentligt utan scrollning i två riktningar på en 320 pixlar bred och 256 pixlar hög skärm (motsvarar en förstorning till 400 % på en skärm på 1280 x 1024 pixlar).
 19. (WCAG 3.3.1, 4.1.3) Felmeddelanden har inte markerats på alla sidor så att innehållet i dem automatiskt läses utan att fokus flyttas.
 20. (Tillgänglighet, användbarhet i allmänhet) Anvisningen som kommer fram när man trycker på anvisningsknappen är visuellt sett ofta mycket långt borta från själva knappen och fältet som anvisningen gäller.
 21. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2) Det är svårt att förstå avsikten med de nedtonade fälten om man inte läser anvisningarna.
 22. (WCAG 1.3.5) I tjänsten finns det formulärfält för att samla in användarens personuppgifter, men deras exakta syfte har inte specificerats.
 23. (WCAG 1.3.1, 1.4.3, 1.4.11, 2.4.4, 2.4.7, 3.1.2) Det finns ett flertal tillgänglighetsproblem på inloggningssidan.
PRS åtar sig att korrigera innehållet så att det blir tillgängligt 2020 - 2021.

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för handläggningen av feedbacken. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten på prh.fi.

Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får ett svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. På webbplatsen för RFV i Södra Finland finns det mer information om hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet handläggs.

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion
Uppdaterad 22.10.2020