Planering och uppföljning av verksamhet

Uppgifterna om Patent- och registerstyrelsens (PRS) verksamhetsplanering och uppföljning angående verksamhetsstyrning framgår av handlingarna nedan. Handlingarna består av resultatstyrningsdokument och övriga planerings- och uppföljningsdokument. Resultatstyrningsdokumenten är grupperade vidare till planer och uppföljningsdokument. Övriga planerings- och uppföljningsdokument består av planer, värderingar och utredningar och övriga dokument.

De centralaste planerna i statens resultatstyrning är resultatavtalen och den av riksdagen fastställda årliga budgeten. Den viktigaste uppföljningsinformationen framgår av bokslutet, i synnerhet av verksamhetsberättelsen, och av ministeriets ställningstagande därtill.

Resultatstyrningsdokument

Planer

 • Resultatmålshandlingar (resultatavtal) mellan arbets- och näringsministeriet (ANM) och PRS (pdf)
  Resultatavtalet är ett avtal mellan ämbetsverket och ministeriet om årets verksamhetsmål inom ramen för beviljade anslag. Från och med 2015 sätts resultatmålen upp för en period på fyra år. Målen för det första året är bindande och målen för de tre därpå följande åren är preliminära.
(alla på finska)
Av riksdagen beslutade statsbudgeter och tilläggsbudgeter (ANM i huvudklass 32)

Uppföljning

 • PRS bokslut (pdf)
  Bokslutet består av verksamhetsberättelse, bokslutskalkyler och bilagor.
(alla på finska)
 • Arbets- och näringsministeriets ställningstagande till PRS bokslut och verksamhetsberättelse
  Från och med 2002 har ministeriernas och de resultatansvariga ämbetsverkens resultatstyrning effektiverats genom att ministerierna gör upp ett officiellt utlåtande angående de uppgifter som ämbetsverket har angett i sitt bokslut.
  På ANM:s webbplats
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
  (på finska)

Övriga planer och uppföljningsdokument

Planer

PRS budgetförslag till arbets- och näringsministeriet
Budgetförslaget och tilläggsbudgetförslagen är ämbetsverkets egna förslag och innehållet motsvarar inte nödvändigtvis budgetpropositionen eller den av riksdagen fastställda budgeten.

 • Arbetsplan för revisionstillsynen

Värderingar och utredningar

Motsvarande dokument som hänför sig till övriga statens ämbetsverk och inrättningar finns tillgängliga på sidan Netra Statsförvaltningens internetrapportering.

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.01.2023