Gå direkt till innehållet
Meny

Planering och uppföljning av verksamhet

Uppgifterna om Patent- och registerstyrelsens (PRS) verksamhetsplanering och uppföljning angående verksamhetsstyrning finns i handlingarna nedan.

Handlingarna består av resultatstyrningsdokument och övriga planerings- och uppföljningsdokument. Resultatstyrningsdokumenten är grupperade vidare till planer och uppföljningsdokument. Övriga planerings- och uppföljningsdokument består av planer, värderingar och utredningar och övriga dokument.

De centralaste planerna i statens resultatstyrning är resultatavtalen och den av riksdagen fastställda årliga budgeten.

Den viktigaste uppföljningsinformationen framgår av bokslutet, i synnerhet av verksamhetsberättelsen, och av ministeriets ställningstagande därtill.

Resultatstyrningsdokument

Resultatmålshandlingar (resultatavtal) mellan arbets- och näringsministeriet (ANM) och PRS

Resultatavtalet är ett avtal mellan ämbetsverket och ministeriet om årets verksamhetsmål inom ramen för beviljade anslag. Resultatmålen sätts upp för en period på fyra år. Målen för det första året är bindande och målen för de tre därpå följande åren är preliminära. Resultatmålshandlingarna finns tillgängliga på finska nedan.


PRS resultatmålshandling 2024-2027 (pdf, 3.6 Mt)
PRS resultatmålshandling 2023-2026 (pdf, 0.9 MB)
PRS resultatmålshandling 2022-2025 (pdf, 1.6 MB)

Av riksdagen beslutade statsbudgeter och tilläggsbudgeter (ANM i huvudklass 32) finns på webbplats Statens budgetprepositioner.Öppnas i en ny flik

Uppföljning

PRS bokslut består av verksamhetsberättelse, bokslutskalkyler och bilagor. Boksluten finns tillgängliga på finska nedan.

PRS bokslut 2023 (pdf, 911.9 kt)

PRS bokslut 2022 (pdf, 3.0 Mt)
PRS bokslut 2021 (pdf, 1.8 MB)
PRS bokslut 2020 (pdf, 1.6 MB)
PRS bokslut 2019 (pdf, 0.8 MB)

Arbets- och näringsministeriets ställningstaganden till PRS bokslut och verksamhetsberättelse

Från och med 2002 har ministeriernas och de resultatansvariga ämbetsverkens resultatstyrning effektiverats genom att ministerierna gör upp ett officiellt utlåtande angående de uppgifter som ämbetsverket har angett i sitt bokslut. Gå på ANM:s webbplats.Öppnas i en ny flik

Övriga planer och uppföljningsdokument

PRS budgetförslag till arbets- och näringsministeriet

Budgetförslaget och tilläggsbudgetförslagen är ämbetsverkets egna förslag och innehållet motsvarar inte nödvändigtvis budgetpropositionen eller den av riksdagen fastställda budgeten.

PRS budgetförslag till arbets- och näringsministeriet 2014 (pdf, 0.3 MB) (på finska)

PRS jämställdhetsplan

PRS jämställdhetsplan 2018 (pdf, 1.0 MB) (på finska)

PRS likabehandlingsplan

PRS likabehandlingsplan 2019-2022 (pdf, 0.9 MB) (på finska)

Värderingar och utredningar

Statens revisionverks revisionsberättelser finns på SRV:s webbplats.Öppnas i en ny flik

Motsvarande dokument som hänför sig till övriga statens ämbetsverk och inrättningar finns tillgängliga på webbplats Granska förvaltningen.fi.Öppnas i en ny flik
Utskriftsversion Uppdaterad 13.03.2024