Delområdet Miljöansvar

Delområdet miljöansvar är förknippat med FN:s mål för hållbar utveckling 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Miljöansvaret omfattar förutom miljökonsekvenserna av våra lokaler, upphandlingar och evenemang även andra miljökonsekvenser av vår verksamhet. Dessa är bland annat användningsgraden hos de elektroniska tjänster som vi tillhandahåller och utvecklingsprojekt för främjande av digitalisering.

I miljöansvaret ingår också de patent och registrerade varumärken som vi beviljar och som hänför sig till hållbar utveckling.

Vi utvecklar en högklassig och pålitlig infrastruktur. På så sätt kan vi bidra till uppkomsten av innovationer som stöder en hållbar utveckling.

"Gröna" patent

Vi främjar offentliggörandet och kommersialiseringen av uppfinningar genom att undersöka om de kan patenteras och bevilja dem patent. Vi prioriterar handläggningen av patent på "grön" teknik. Läs mer om "gröna" patent.

Ekologiskt hållbara upphandlingar

I fortsättningen strävar vi efter att främja ekologisk hållbarhet i våra upphandlingar. Läs mer om hållbara upphandlingar.

Andra miljömål

Vi sörjer för ett ekologiskt verksamhetssätt. Läs mer om andra miljömål.

PRS fotavtryck

Vi följer upp hur vår verksamhet påverkar miljön. Läs mer om vårt fotavtryck, det vill säga verksamhetens negativa konsekvenser för verksamhetsmiljön.

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.11.2022