Gå direkt till innehållet
Meny

Tillgänglighetsutlåtande: Revisorsregistrets e-tjänst

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra revisorsregistrets e-tjänst tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik).

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 17 mars 2021. Utlåtandet baserar sig på en bedömning utförd av en tredje part.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med den ovannämnda lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik). Nedan anges de delar av innehållet som inte uppfyller kraven.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt på grund av bristande förenlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Följande innehåll eller funktioner är ännu inte förenliga med kraven (enligt WCAG-kriterierna), men bristerna kommer att korrigeras:

 1. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.4.4, 4.1.2) Det finns ett flertal tillgänglighetsproblem i förhandsgranskningen av blanketter.
 2. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 4.1.2, tillgänglighet i allmänhet) Det finns ett flertal tillgänglighetsproblem i huvudmenyn i mobila gränssnittet.
 3. (WCAG 1.1.1, 2.4.4) Det finns brister i textalternativ för visuella element, och därför får den som använder skärmläsare ingen korrekt information om dem.
 4. (WCAG 1.3.1) Det finns brister i användningen av HTML-rubriknivåer.
 5. (WCAG 1.3.1) I länkstigen eller i sidonavigationen för blanketten har det aktiva objektet inte märks upp i koden.
 6. (WCAG 1.3.1, 2.1.1, 3.3.2, 4.1.3) Det finns ett flertal tillgänglighetsproblem i felmeddelandena för blanketter.
 7. (WCAG 1.3.1, 2.4.1) Områdena på sidorna har inte markerats i koden.
 8. (WCAG 1.3.1, 2.4.4, 4.1.3, tillgänglighet i allmänhet) På sidan Ärendemapp är strukturerna och länktexterna otydliga.
 9. (WCAG 1.3.1, 3.3.2) En etikett till en kryssruta har inte kopplats till den i kod, och blanketterna har formulärfält utan etiketter.
 10. (WCAG 1.3.1, 3.3.2) I blanketterna finns det flera fall där rad- och kolumnrubriker i tabellerna inte läses upp för skärmläsare, och rubrikraden saknas i tabellerna i fjärde steget i anmälan om tillsynsuppgifter.
 11. WCAG 1.3.1, 3.3.2) I avsnittet "Vilken revisionssammanslutning eller vilka revisionssammanslutningar arbetar du i för tillfället?" saknas en valgrupp och egna etiketter för kryssrutorna.
 12. (WCAG 1.4.1, 3.2.4) Urskiljbarhet av länkar: Om färg används som det enda sättet att skilja länkar från brödtext, är kontrasten mellan länkfärg och brödtext inte tillräcklig.
 13. (WCAG 1.4.11) Det finns brister i kontrasterna i vissa användargränssnittskomponenter och grafiska element.
 14. (WCAG 1.4.13) I undermenyn i huvudmenyn finns det innehåll som öppnas vid pekar- eller tangentbordsfokus. Innehållen dyker upp när pekaren eller tangentbordsfokus flyttas till elementet och täcker övrigt innehåll. Kan inte stängas med Esc-knappen.
 15. (WCAG 1.4.) Kontrasterna mellan text och bakgrund är bristfälliga på vissa ställen.
 16. (WCAG 1.4.4) En del av de visuella elementen skalas inte ordentligt när endast texten förstoras till 200 % större storlek än normalt.
 17. (WCAG 1.4.10) Tjänstens visuella element skalas inte till alla delar ordentligt utan scrollning i två riktningar på en 320 pixlar bred och 256 pixlar hög skärm.
 18. (WCAG 2.1.1) Alla element kan inte navigeras enbart med tangentbord.
 19. (WCAG 2.4.2) "Blankett" har getts som title-attribut för blankettsidorna. Användaren får inte respons från sidans rubrik för att avgöra var de är och kan inte skilja på sidorna utifrån det.
 20. (WCAG 2.4.3) Fokus med tabulator flyttas inte i på alla ställen i logisk ordning.
 21. (WCAG 2.4.3, 4.1.3) När meddelandet om inloggningens tidsgräns kommer fram, fokuseras skärmläsare eller tangentbordsfokus inte automatiskt på knappen Fortsätt i anmälan.
 22. (WCAG 2.4.4, 2.4.6) Meningen med alla länkar framgår inte enbart av länktexten eller kontexten. När en utländsk registrering läggs till, har länken ett vilseledande namn.
 23. (WCAG 2.4.6) I kryssrutan för personer är aria-label inte på samma språk som gränssnittet.
 24. (WCAG 3.1.2) Språklänkarna har inga egna språkattribut.
 25. (WCAG 4.1.1) Det finns brister i kvaliteten på HTML-koden.
 26. (WCAG 4.12) Tjänsten har element som gör innehållet mer omfattande, men detta anges inte för skärmläsare.
 27. (WCAG 4.1.3) Meddelanden och respons har inte markerats så att innehållet i dem automatiskt läses med skärmläsare utan att fokus flyttas.
 28. (Tillgänglighet i allmänhet) Snabblänk (skip link) direkt till innehållet saknas.
 29. (Tillgänglighet i allmänhet) Meningen med en asterisk (*) förklaras inte i början av blanketten.
 30. (Tillgänglighet i allmänhet) PDF-dokument som laddas ner från tjänsten är utskrivningsbara dokument som motsvarar innehållet på nätet. PDF-dokumenten är inte tillgängliga, och detta anges inte i samband med PDF-länken.

PRS åtar sig att korrigera det icke tillgängliga innehållet så att det blir tillgängligt senast i slutet av 2025.

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för behandlingen av feedbacken. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgänglighetenÖppnas i en ny flik.

Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får något svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggsÖppnas i en ny flik.

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i en ny flik
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion Uppdaterad 31.01.2024