Gå direkt till innehållet
Meny

Tillgänglighetsutlåtande: Förnyelse av varumärke

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra tjänsten Förnya varumärken tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik).

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 10 september 2020. Utlåtandet baserar sig på en bedömning utförd av en tredje part.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med den ovannämnda lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik). Nedan anges de delar av innehållet som inte uppfyller kraven.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt på grund av att tjänsten kommer att ersättas med en ny version som är förenlig med tillgänglighetskraven.

Följande innehåll eller funktioner är ännu inte förenliga med kraven (enligt WCAG-kriterierna), men bristerna kommer att korrigeras:

 1. (WCAG 1.4.11) Det finns brister i kontrasterna mellan text, bakgrund och grafiska element.
 2. (WCAG 1.4.4, 1.4.5) Vissa element skalas inte ordentligt på sidan om endast texten förstoras till 200 % större storlek än normalt.
 3. (WCAG 2.4.7) Vissa kontraster mellan det fokuserade och icke-fokuserade läget av element är bristfälliga.
 4. (WCAG 3.1.1) Webbplatsens språk är nu engelska i både den finskspråkiga och den svenskspråkiga versionen.
 5. (WCAG 3.1.2) Webbplatsen innehåller länkar till olika språkversioner. Språket i dessa texter har inte specificerats korrekt med lang-attribut.
 6. (WCAG 2.4.2) Sidorna saknar sidtitlar.
 7. (WCAG 1.3.1) HTML-rubriknivåer har inte använts på ett logiskt och korrekt sätt.
 8. (WCAG 4.1.2) Dragspelselementen fungerar med skärmläsare men ger ingen information om sin funktion eller sitt läge (öppet eller stängt).
 9. (WCAG 2.4.6) Rubrikerna och etiketterna är varken beskrivande eller lätta att förstå.
 10. (WCAG 1.3.1) Elementet för det aktiva språket har framhävts visuellt men har inte markerats i koden.
 11. (WCAG 1.3.1) Vissa fält saknar korrekt kopplade etiketter.
 12. (WCAG 1.3.1) Valbara radioknappar har inte kopplats samman genom användning av fieldset-strukturen. Radioknapparnas etiketter har samma identifierare.
 13. (WCAG 1.3.1, 1.4.3, 3.3.2) Uppgifter om det valda varumärket har presenterats som inaktiverade formulärfält. Detta orsakar förvirring för användare med skärmläsare.
 14. (WCAG 1.3.1, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.3) Felaktigheter i formulärfälten upptäcks automatiskt men de meddelas inte till skärmläsare.
 15. (WCAG 3.2.4) Felmeddelandeelementet står nu innanför ett
 16. (WCAG 2.4.1) Tjänsten har inga snabblänkar (skip link) direkt till innehållet.
 17. (WCAG 2.4.4) Syftet och målet för länkarna är inte tydliga för användaren.
 18. (WCAG 2.1.1) En del av knapparna får inget tangentbordsfokus.
 19. (WCAG 2.4.7) Tangentbords- och skärmläsarfokus stannar inte kvar i blankettens aktiva del när uppgifterna sparas.
 20. (WCAG 1.1.1, 1.4.5) Textalternativ saknas.
 21. (WCAG 1.3.1, 4.1.2) Knapparna Redigera och Varor och tjänster har ingen aria-utvidgad status.
 22. (WCAG 4.1.3) För närvarande får användare med skärmläsare ingen respons på sökresultatet.
 23. (WCAG 1.3.1, 2.1.1, 2.4.3) Modaldialoginnehållet får inget skärmläsarfokus.
 24. (WCAG 4.1.2) Elementet för navigering inom sidan har inte markerats som navigeringselement i koden.
 25. (WCAG 1.3.1) Tabellen på nivå 2 på sidan Kontrollera uppgifterna i försändelsen är sammanflätad med tabellrubrikerna ovanför.
 26. (WCAG 4.1.3) Statusmeddelandet "Dirigeras till betalningstjänsten" läses nu inte högt för skärmläsare.
 27. (WCAG 1.3.1, 1.3.2) PDF-filen "Förhandsgranska" är nu inte tillgänglig.
 28. (WCAG 2.2.1) Användaren informeras inte om tidsutlösning av inloggningen.
 29. (WCAG 4.1.1) Kvaliteten på HTML-koden
 30. Användbarhet och tillgänglighet i allmänhet: Det är inte lätt att lokalisera obligatoriska formulärfält.
 31. Tillgänglighet i allmänhet: Webbplatsens semantiska struktur har inte markerats tydligt.
 32. Tillgänglighet i allmänhet: Det belopp som ska betalas visas endast inom området för kompletterande innehåll. Därför är det svårt för användare med skärmläsare att hitta beloppet.
 33. Tillgänglighet i allmänhet: Viktigt innehåll presenteras inom ett område som är markerat som kompletterande. Det händer lätt att användare med skärmläsare inte märker detta innehåll.
 34. Tillgänglighet i allmänhet: Pilsymbolerna i knapparna Föregående och Följande läses högt för skärmläsare som typografiska tecken.
 35. Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

  Om du upptäcker brister i tillgängligheten på vår webbplats prh.fi, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för behandlingen av feedback. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten.

  Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får något svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggs. Öppnas i en ny flik

  Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

  Regionförvaltningsverket i Södra Finland
  Enheten för tillgänglighetstillsyn
  tillgänglighetskrav.fi Öppnas i en ny flik
  webbtillganglighet(at)rfv.fi
  Telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion Uppdaterad 22.09.2020