Gå direkt till innehållet
Meny

Beskrivning av handlingars offentlighet för föreningsregistret och för registret över religionssamfund

I föreningsregistret antecknas uppgifter om ideella föreningar, handelskamrar och Centralhandelskammaren. Religionssamfund antecknas i registret över religionssamfund.

Syftet är att registrera uppgifter om föreningar och religionssamfund utgående från anmälningar, ansökningar och meddelanden och tillhandahålla uppgifterna.

Vilka uppgifter antecknas i föreningsregistret och registret över religionssamfund?

Föreningslagen, handelskammarlagen och religionsfrihetslagen uppräknar de uppgifter som föreningar måste anmäla för anteckning i föreningsregistret och registret över religionssamfund.

Uppgiftskategorier i registret:

Uppgifter om föreningar och religionssamfund finns i föreningsregistrets informationssystem, e-anmälningssystemet för föreningar och bildarkivsystemet för bokslut.

Grunduppgifter om föreningar och religionssamfund finns också i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi. Läs beskrivningen av handlingars offentlighet för företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Dessutom har Patent- och registerstyrelsen (PRS) registeruppgifter i sina registreringssystem.

Hur får jag uppgifter ur föreningsregistret och registret över religionssamfund?

Var och en har rätt att ta del av de anteckningar som har gjorts i föreningsregistret. PRS kan lämna ut uppgifter om personbeteckningar och utländska personers hemadresser endast för lagenliga syften.

Religionssamfundens stiftelseurkunder är inte offentliga.

Vissa uppgifter är gratis tillgängliga och andra är avgiftsbelagda.

Du kan söka uppgifter i föreningsregistret och registret över religionssamfund i våra elektroniska informationstjänster med följande sökkriterier:

  • FO-nummer
  • föreningens eller religionssamfundets namn eller en del av namnet
  • anmälans diarienummer
  • registernummer, som du kan använda för att söka uppgifter om gamla föreningar (registernummer används inte längre).

Uppgifterna i föreningsregistret och registret över religionssamfund är tillgängliga i föreningsregistrets informationstjänst. Gå till föreningsregistrets informationstjänst.Öppnas i en ny flik

Grunduppgifterna om föreningar och religionssamfund är tillgängliga också i företagssökningen på ytj.fi. Gå till företagssökningen på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Läs mer om dokumentbeställningar från föreningsregistret.

Föreningsregisteruppgifter genom ett tekniskt gränssnitt

Som avtalskund får du uppgifter ur föreningsregistret och registret över religionssamfund genom ett tekniskt gränssnitt. Vid anslutning till tjänsten måste du betala en anslutningsavgift. Sökningar är avgiftsbelagda för andra än myndigheter. Läs mer om föreningsregistrets informationstjänster för avtalskunder.

Föreningarnas registrerade bokslutshandlingar (i PDF-format) är tillgängliga för avtalskunder i bildarkivet för bokslut genom ett tekniskt gränssnitt. Vid anslutning till tjänsten måste du betala en anslutningsavgift. Sökningar är avgiftsbelagda för andra än myndigheter. Läs mer om bildarkivet för bokslut.

Uppgifterna i föreningsregistret är tillgängliga för avtalskunder också genom informationsleden Suomi.fi. Läs mer om informationsledens gränssnittstjänster på webbplatsen Suomi.fi. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 18.12.2020