PRS registratur

Patent- och registerstyrelsens (PRS) officiella dokumenttrafik går via registraturen. Vi tar emot handlingar som sänts till PRS, diarieför dem vid behov och delar ut försändelserna.

Obs! Alla anmälningar eller ansökningar tas inte upp till behandling om du lämnar in dem per e-post eller fax till registraturen. Du kan lämna in till exempel handelsregisteranmälningar antingen via vår e-tjänst eller på papper.

Kontaktuppgifter till registraturen

Vår e-postadress är registratur(a)prh.fi. Använd skyddad e-post om ditt meddelande innehåller personbeteckningar eller annan känslig information. Läs mer om att skicka skyddad e-post.

Vårt faxnummer är 029 509 5328.

Vårt telefonnummer är 029 509 5000, mån–fre kl. 8.00–16.15. Läs mer om samtalspriser till nummer som börjar på 0295.

Vår postadress är Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH.

Registraturen har samma besöksadress som PRS kundtjänst: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors. Se kundtjänstens öppettider och andra kontaktuppgifter.

PRS är stängt på officiella vardagshelger. Se en lista över officiella vardagshelger.

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.01.2022