Gå direkt till innehållet
Meny

Anmälan om upphörande av uppdraget

Ett företag eller en förening eller en stiftelse ska anmäla oss om ändringar i registeruppgifter. Till exempel personbyten ska anmälas utan dröjsmål.

Om du har haft ett uppdrag som är antecknat i registret men som har upphört, har du rätt att även själv lämna in en anmälan om att uppdraget upphört. Anmälan är gratis.

Gå till våra registerspecifika anvisningar om hur du anmäler om upphörande av uppdrag:

Utskriftsversion Uppdaterad 31.08.2022