Så används kakor på den här webbplatsen

Kakor (cookie) är små textfiler som sänds till användarens dator och lagras på datorn. I textfilen sparas information som är väsentlig för att webbplatsens ska fungera. Kakorna varken skadar eller stör användarens terminal.

Vi använder funktionskakor och analytiska kakor på webbplatsen prh.fi. Kakorna för webbplatsens publiceringssystem är så kallade förstapartskakor. Vi använder också så kallade tredjepartskakor för analytiska tjänster och EU. De kommer från någon annan webbplats och skickar även information till en annan webbplats.

Kakorna är varaktiga kakor eller sessionskakor. De varaktiga kakorna raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare. Sessionskakorna raderas när sessionen avslutas.

En chatt- och chattbottjänst ingår som egna system i webbplatsen. Deras kakor är nödvändiga för att tjänsterna ska fungera.

Om du inte vill att kakor lagras på din terminal eller i webbläsaren, kan du blockera kakor i webbläsarens inställningar. Det kan du göra innan du går in på webbplatsen eller när du använder den.

Kakor för vårt publiceringssystem

Webbplatsen prh.fi använder sessionskakor. De lagras i datorns minne så länge som webbläsaren är öppen, och försvinner när du stänger webbläsaren.

Kakor för tjänsten Snoobi Analytiikka

På vår webbplats använder vi ett analytiskt program (Snoobi Analytiikka) från en tredje part.

Tjänsten Snoobi Analytiikka använder data för att utvärdera hur webbplatsen används och för att rapportera till webbplatsens ägare, Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Den information som kakorna sparar kan inte kopplas till fysiska personer.

Informationen innehåller uppgifter om

  • användarens webbläsare
  • hur webbplatsen används
  • varifrån användaren har kommit till webbplatsen
  • operativsystem
  • användarens IP-adress.

IP-adressen sparas i anonym form för att enskilda användare inte ska kunna identifieras.

Läs mer om kakorna för tjänsten Snoobi Analytiikka på Snoobi Technologys webbplats.

Analytiska tjänsten Hotjar

Vi använder analytiska tjänsten Hotjar på våra varumärkessidor på finska på den här webbplatsen.

Med hjälp av tjänsten får vi information om användarna anonymt.

Läs mer om kakorna för analytiska tjänsten Hotjar på Hotjars webbplats på engelska.

Gemensam digital ingång på EU-nivå

Uppgifter om besökare på webbsidorna för handelsregistret, varumärken, patent och mönsterrätt samlas in för att följa upp verkställandet av EU-förordningen (EU) 2018/1724 om en gemensam digital ingång, det vill säga en gemensam digital informationsled. Öppna: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724.

Följande uppgifter samlas in på de sidor som har länkats till den gemensamma digitala ingången:

  • URL-adressen till sidan
  • antal besökare
  • besökarens land
  • terminalanordning som använts.

Uppgifterna samlas in i anonym form och de specificeras inte för enstaka personer. Endast PRS, EU-kommissionen och de nationella samordnare som anges i förordningen har tillgång till uppgifterna.

Uppgifterna lagras i EU-kommissionens datalager i högst tre år, varefter de raderas automatiskt.

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.06.2021