Gå direkt till innehållet
Valikko

Beskrivning av handlingars offentlighet för revisionstillsynens register över börsnoterade bolags revisionskommittéer

Revisionstillsynen för ett register över ledamöter i finländska börsnoterade bolags revisionskommittéer och -organ för att iaktta sin lagstadgade förpliktelse.

Vilka uppgifter antecknas i revisionstillsynens register över börsnoterade bolags revisionskommittéer?

Uppgiftskategorier i registret:

  • Namn på ledamöter och/eller kontaktpersoner i finländska börsnoterade bolags revisionskommittéer och deras kontaktuppgifter.
  • Namn på ledamöter i andra organ som sköter uppdrag som hör till börsnoterade bolags revisionskommittéer och deras kontaktuppgifter.

Läs mer om personuppgifter i dataskyddsbeskrivningen för revisionstillsynens register över börsnoterade bolags revisionskommittéer.

Hur får jag uppgifter ur revisionstillsynens register över börsnoterade bolags revisionskommittéer?

På utlämnande av uppgifter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, dataskyddslagen, EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och revisionslagen.

Du kan skicka en begäran om uppgifter per e-post till tilintarkastusvalvonta(at)prh.fi.

De registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om dem som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om dem i registret. Läs våra anvisningar om hur du kan kontrollera dina uppgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 21.12.2020