Gå direkt till innehållet
Meny

Tillgänglighetsutlåtande: Ansökan om designregistrering

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra tjänsten Ansökan om designregistrering tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik).

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 10 september 2020. Utlåtandet baserar sig på en bedömning utförd av en tredje part.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med den ovannämnda lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik). Nedan anges de delar av innehållet som inte uppfyller kraven.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt på grund av att tjänsten kommer att ersättas med en ny version som är förenlig med tillgänglighetskraven.

Följande innehåll eller funktioner är ännu inte förenliga med kraven (enligt WCAG-kriterierna), men bristerna kommer att korrigeras:

 1. (WCAG 1.4.11) Det finns brister i kontrasterna mellan text, bakgrund och grafiska element.
 2. (WCAG 1.4.1, 3.2.4) Det finns brister i länkarnas kontraster och visuella tydlighet.
 3. (WCAG 1.4.4, 1.4.5) Vissa element skalas inte ordentligt på sidan om endast texten förstoras till 200 % större storlek än normalt.
 4. (WCAG 1.4.12) Användaren kan inte ändra avståndet i texten på sidan.
 5. (WCAG 1.4.10) Sidan skalas inte responsivt.
 6. (WCAG 1.3.1, 2.4.1) Endast sidonavigationen har markerats som kompletterande.
 7. (WCAG 1.1.1) Textalternativ saknas.
 8. (WCAG 1.3.1) HTML-rubriknivåer har inte använts på ett logiskt och korrekt sätt.
 9. (WCAG 4.1.2) Stegindikatorn har inte markerats som stegindikator.
 10. (WCAG 2.2.1) Användaren informeras inte om tidsutlösning av inloggningen.
 11. (WCAG 4.1.1) Kvaliteten på HTML-koden
 12. (WCAG 2.4.1) Tjänsten har inga snabblänkar (skip link) direkt till innehållet.
 13. (WCAG 2.1.1) Vissa element är inte tillgängliga med endast tangentbordet.
 14. (WCAG 2.4.7) Knappen Lägg till bild får inget synligt fokus.
 15. (WCAG 2.4.3) Tjänsten innehåller modaldialoger. Fokus förflyttas inte automatiskt på dem såsom det borde göra. Dessutom är det inte möjligt att förflytta sig i dialogerna med skärmläsarens piltangenter.
 16. (WCAG 1.3.1) Vissa element har anordnats i förteckningar, så att användare med skärmläsare först måste gå till förteckningen innan de kan komma till själva elementen.
 17. (WCAG 1.1.1, 2.1.1) Tilläggande av design: En del av knapparna är inte tillgängliga med vare sig tangentbordet, en skärmläsare eller en voiceover-funktion.
 18. (WCAG 1.1.1, 1.3.2, 2.1.1, 2.4.3) Uppladdning av bilder: Fokus försvinner från dialogrutan. Inforutan är inte tillgänglig med skärmläsare.
 19. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1, 2.4.4) Designförteckning: Det finns ingen teckenförklaring för ikonerna. Ikonerna är inte tillgängliga med tangentbordet. Läsordningen är inte intuitiv. Fokus förflyttas inte när användaren klickar på en av ikonerna.
 20. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2) Vissa formulärfält saknar korrekt kopplade etiketter.
 21. (WCAG 3.3.2) Alla obligatoriska fält har inte markerats.
 22. (WCAG 3.3.1, 4.1.3) Felmeddelandena har inte programmerats så att innehållet i dem läses automatiskt. Bristfälliga eller felaktiga fält borde klargöras för användaren. Anvisningarna är svåra för användare med skärmläsare.
 23. (WCAG 1.3.1) Felmeddelandena täcker etiketterna delvis.
 24. (WCAG 1.3.5) Syftet för de formulärfält som samlar in personuppgifter har inte specificerats.
 25. Tillgänglighet och användbarhet i allmänhet: Läsordningen är inte logisk för användare med skärmläsare.

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på vår webbplats prh.fi, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för behandlingen av feedback. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten.

Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får något svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggs. Öppnas i en ny flik

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi Öppnas i en ny flik
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion Uppdaterad 18.09.2020