Gå direkt till innehållet
Meny

Beskrivning av handlingars offentlighet för mönsterregistret

Mönsterregistret innehåller uppgifter om nationella mönsteransökningar och registrerade mönster i Finland. I registret antecknas också uppgifter om internationella mönsterregistreringar enligt Haagkonventionen där Finland är designerat.

Vilka uppgifter antecknas i mönsterregistret?

Mönsterrättslagen och mönsterrättsförordningen uppräknar de uppgifter som antecknas i mönsterregistret.

I mönsterregistret antecknas till exempel följande uppgifter:

 • ansökningsnummer och registernummer
 • bilder av mönstret
 • de klasser och underklasser för vilka mönstret har sökts och registrerats
 • sökandens och innehavarens identifikations- och kontaktuppgifter, såsom FO-nummer, namn, hemvist och kontaktuppgifter
 • uppgifter om mönsterskaparen
 • ansökningsdag (den dag då ansökan har anhängiggjorts)
 • ett eventuellt ombuds identifikations- och kontaktuppgifter, det vill säga FO-nummer, namn, hemvist och kontaktuppgifter
 • ingivningsdag, land och nummer på en eventuell prioritetsansökan
 • inkomna skrivelser, fattade beslut, gjorda invändningar och betalda avgifter
 • registreringsdag och förfallodag
 • den dag då ansökan blivit offentlig
 • pantsättning eller licensiering som gäller ett registrerat mönster.

Hur får jag uppgifter ur mönsterregistret?

Uppgifterna om mönsteransökan kan vara sekretessbelagda högst 6 månader beräknat från ansöknings- eller prioritetsdagen.

De tillgängliga uppgifterna om en sekretessbelagd mönsteransökan omfattar ansökans grunduppgifter, såsom ansökningsnumret, produktens benämning samt sökandens och ombudets uppgifter. När mönstret registreras, är uppgifterna om mönstret i regel offentliga.

Du kan söka uppgifter i mönsterregistret genom vår elektroniska informationstjänst med bland annat följande sökkriterier:

 • ansöknings- eller registernummer
 • sökandens eller innehavarens uppgifter
 • ansöknings- eller registreringsdag
 • produktens namn
 • varuklasser.

Gå till mönsterdatabasen.Öppnas i en ny flik

I Mönsterrättstidning offentliggörs registreringar och förnyelser av mönsteransökningar samt ändringar i mönsteransökningar. Gå till Mönsterrättstidning.Öppnas i en ny flik

Du kan beställa avgiftsbelagda utdrag ur mönsterregistret eller kopior av enskilda dokument.

Utskriftsversion Uppdaterad 16.08.2022