Gå direkt till innehållet
Valikko

Tillgänglighetsutlåtande: Svar på eller komplettering till en varumärkeansökan eller invändning

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra tjänsten Svar på eller komplettering till en ansökan eller invändning tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik).

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 10 september 2020. Utlåtandet baserar sig på en bedömning utförd av en tredje part.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med den ovannämnda lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik). Nedan anges de delar av innehållet som inte uppfyller kraven.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt på grund av att tjänsten kommer att ersättas med en ny version som är förenlig med tillgänglighetskraven.

Följande innehåll eller funktioner är ännu inte förenliga med kraven (enligt WCAG-kriterierna), men bristerna kommer att korrigeras:

 1. (WCAG 1.4.11) Det finns brister i kontrasterna mellan text, bakgrund och grafiska element.
 2. (WCAG 2.4.7) Vissa kontraster mellan det fokuserade och icke-fokuserade läget av element är bristfälliga.
 3. (WCAG 1.4.4, 1.4.5) Vissa element skalas inte ordentligt på sidan om endast texten förstoras till 200 % större storlek än normalt.
 4. (WCAG 3.1.1) Webbplatsens språk är nu engelska i både den finskspråkiga och den svenskspråkiga versionen.
 5. (WCAG 3.1.2) Webbplatsen innehåller länkar till olika språkversioner. Språket i dessa texter har inte specificerats korrekt med lang-attribut.
 6. (WCAG 2.4.2) Sidorna saknar sidtitlar.
 7. (WCAG 4.1.2) Stegindikatorn har inget namn och den består endast av textelement.
 8. (WCAG 1.3.1) Elementet för det aktiva språket har framhävts visuellt men har inte markerats i koden.
 9. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2) Vissa fält saknar korrekt kopplade etiketter.
 10. (WCAG 1.3.1) Valbara radioknappar har inte kopplats samman genom användning av fieldset-strukturen. Radioknapparnas etiketter har samma identifierare.
 11. (WCAG 1.3.1, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.3) Felaktigheter i formulärfälten upptäcks automatiskt men de meddelas inte till skärmläsare.
 12. (WCAG 2.4.6, 3.3.1) Felmeddelandet beskriver det felaktiga fältet som "Uppgifter om varumärket", men det finns varken sådan etikett eller sådant fält.
 13. (WCAG 3.2.4) Felmeddelandeelementet står nu innanför ett
 14. (WCAG 2.4.1) Tjänsten har inga snabblänkar (skip link) direkt till innehållet.
 15. (WCAG 2.4.4) Syftet och målet för länkarna är inte tydliga för användaren.
 16. (WCAG 2.1.1) En del av knapparna får inget tangentbordsfokus.
 17. (WCAG 1.1.1, 1.4.5) Textalternativ saknas.
 18. (WCAG 1.3.1, 4.1.2) Det element som har valts genom att trycka på Välj visas endast visuellt. Skärmläsaren kan inte alls veta om elementet har valts eller inte.
 19. (WCAG 1.3.1, 2.1.1, 2.4.3) Modaldialoginnehållet får inget skärmläsarfokus.
 20. (WCAG 4.1.2) Elementet för navigering inom sidan har inte markerats som navigeringselement i koden.
 21. (WCAG 4.1.3) Statusmeddelandet "Dirigeras till betalningstjänsten" läses nu inte högt för skärmläsare.
 22. (WCAG 1.3.1, 1.3.2) PDF-filen "Förhandsgranska" är nu inte tillgänglig.
 23. (WCAG 2.2.1) Användaren informeras inte om tidsutlösning av inloggningen.
 24. (WCAG 4.1.1) Kvaliteten på HTML-koden
 25. Tillgänglighet i allmänhet: Webbplatsens semantiska struktur har inte markerats tydligt.
 26. Tillgänglighet och användbarhet i allmänhet: För närvarande kan tabellinnehållet vara mycket långt även om endast ett eller några element egentligen kan väljas. Därför är det ansträngande för användare med skärmläsare att gå igenom listan.
 27. Tillgänglighet i allmänhet: Det belopp som ska betalas visas endast inom området för kompletterande innehåll. Därför är det svårt för användare med skärmläsare att hitta beloppet.
 28. Tillgänglighet i allmänhet: Pilsymbolerna i knapparna Föregående och Följande läses högt för skärmläsare som typografiska tecken.
 29. Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

  Om du upptäcker brister i tillgängligheten på vår webbplats prh.fi, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för behandlingen av feedback. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten.

  Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får något svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggs.Öppnas i en ny flik

  Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

  Regionförvaltningsverket i Södra Finland
  Enheten för tillgänglighetstillsyn
  tillgänglighetskrav.fi Öppnas i en ny flik
  webbtillganglighet(at)rfv.fi
  Telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion Uppdaterad 09.03.2021