Gå direkt till innehållet
Valikko

IPR-förhandsbedömningstjänst (IP Scan)

IPR-förhandsbedömningstjänsten är en del av bidragssystemet SMF-fonden som ingår i projektet Ideas Powered for Business. Systemet har skapats för att hjälpa europeiska små och medelstora företag att dra nytta av sina immateriella rättigheter och därigenom stärka affärsverksamheten. Bidraget beviljas av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) deltar i genomförandet av bidragssystemet och samordnar IPR-förhandsbedömningstjänsten i Finland.

Läs mer på EUIPO:s webbplats.Öppnas i en ny flik

Tjänstebeskrivning

Tjänstens innehåll

I IPR-förhandsbedömningstjänsten betraktar immaterialrättsexperter ditt företags nuläge, utvecklingsmål, produkter och tjänster och tar del av din immaterialrättsstrategi. Tjänsten hjälper dig att bestämma vilka immateriella rättigheter du ska ansöka om och hur du kan förbättra hanteringen av företagets immateriella egendom.

Tjänsten utförs av auktoriserade experter (lista på finska).

När du överväger om IPR-förhandsbedömningstjänsten är lämplig för ditt företag, observera att

  • experten inte erbjuder några juridiska tjänster, IPR-ansökningar eller -förhandsgranskningar
  • experten inte utarbetar en färdig IPR-strategi för dig.

Faser i tjänsten

 1. Experten tar del av företagets nuläge.
 2. Experten diskuterar med företagets företrädare (genomförs som videokonferens).
 3. Experten utarbetar en sammanfattande rapport som skickas till PRS för godkännande.
 4. Experten går igenom sammanfattningen och förslag till åtgärder med företagets företrädare efter att rapporten godkänts.

Experten använder cirka 1,5 arbetsdagar per företag för tjänsten.

Priset på tjänsten och bidragets belopp

Priset på IPR-förhandsbedömningstjänsten är 1500 euro + moms 24 %. Företaget betalar beloppet till experten efter att de kommit överens om tjänsten.

EUIPO kan bevilja ett avdrag på 90 % = 1350 euro på tjänstens momsfria pris.

Observera följande om bidraget:

  • Bidraget förutsätter ett positivt bidragsbeslut av EUIPO.
  • Bidraget kan inte sökas i efterhand, utan företaget måste få ett positivt bidragsbeslut innan tjänsten kan utföras.
  • Bidraget till IPR-förhandsbedömningstjänsten kan beviljas endast en gång i år 2023.

Sök bidrag hos EUIPO

Om du vill få bidrag till IPR-bedömningstjänsten, gör så här:

 1. Lämna in en bidragsansökan i EUIPO:s e-tjänst.
 2. När du får ett positivt bidragsbeslut av EUIPO, välj en expert som är lämplig för ditt företag och kontakta honom eller henne. Se en lista över auktoriserade experter som står till ditt förfogande (på finska).

  Obs: Ditt företag kan få ersättning endast för de IPR-förhandsbedömningstjänster som utförs av någon av de auktoriserade experterna på listan ovan. Motsvarande tjänster utförda av eventuella andra personer eller företag är inte stödberättigande.
 3. Experten kommer överens om tjänsten med dig.
 4. Som en del av tjänsten utarbetar experten en sammanfattande rapport och skickar den till PRS för godkännande. Efter att PRS har godkänt rapporten, skickar de dig ett bevis på godkännandet. Du behöver beviset för att ansöka om ersättning hos EUIPO.
 5. Ansök om ersättning hos EUIPO. Du får ersättningen inom en månad.

Mer information om SMF-fonden

SMF-fonden ingår i Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO:s projekt Ideas Powered for Business och i Europeiska kommissionens handlingsplan för immateriella rättigheter. EU:s nationella och regionala immaterialrättsmyndigheter deltar också i genomförandet av systemet.

Läs mer om SMF-fonden på EUIPO:s webbplats.Öppnas i en ny flik

Mer information om IPR-förhandsbedömningstjänsten

Om du har frågor om tjänsten, kontakta oss per e-post på ipscan@prh.fi.

Utskriftsversion Uppdaterad 31.01.2023