Gå direkt till innehållet
Meny

Tillgänglighetsutlåtande: Varumärkesansökan

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra tjänsten Varumärkesansökan tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik).

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 10 september 2020. Utlåtandet baserar sig på en bedömning utförd av en tredje part.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med den ovannämnda lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik). Nedan anges de delar av innehållet som inte uppfyller kraven.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt på grund av att tjänsten kommer att ersättas med en ny version som är förenlig med tillgänglighetskraven.

Följande innehåll eller funktioner är ännu inte förenliga med kraven (enligt WCAG-kriterierna), men bristerna kommer att korrigeras:

 1. (WCAG 1.4.11) Det finns brister i kontrasterna mellan text, bakgrund och grafiska element.
 2. (WCAG 1.4.4, 1.4.5) Vissa element skalas inte ordentligt på sidan om endast texten förstoras till 200 % större storlek än normalt.
 3. (WCAG 1.4.12) Användaren kan inte ändra avståndet i texten på sidan. (WCAG 1.4.10) Sidan skalas inte responsivt.
 4. (WCAG 3.1.2) De delar av text som inte motsvarar det valda språket har inte markerats med lang-attribut.
 5. (WCAG 1.3.1, 2.4.1) Endast webbannonserna, sidonavigationen och sidfoten har markerats med semantisk markering. Huvudinnehållet har inte markerats alls.
 6. (WCAG 2.4.2) Sidorna saknar sidtitlar.
 7. (WCAG 1.3.1) HTML-rubriknivåer har inte använts på ett logiskt och korrekt sätt.
 8. (WCAG 4.1.2) Stegindikatorn har inte markerats som stegindikator.
 9. (WCAG 2.4.4) Vissa textalternativ i länkarna informerar inte användaren om vart länken leder eller vad länkens syfte är.
 10. (WCAG 1.1.1) Textalternativ saknas.
 11. (WCAG 1.1.1, 1.3.1) Användning av ikoner: Ikonerna har inga textalternativ och de läses inte för skärmläsare.
 12. (WCAG 1.3.1) De aktiva elementen på sidan har framhävts visuellt men de har inte markerats som aktiva i koden.
 13. (WCAG 2.2.1) Användaren informeras inte om tidsutlösning av inloggningen.
 14. (WCAG 4.1.1) Kvaliteten på HTML-koden
 15. (WCAG 2.4.1) Tjänsten har inga snabblänkar (skip link) direkt till innehållet.
 16. (WCAG 2.1.1) Vissa element är inte tillgängliga med endast tangentbordet.
 17. (WCAG 2.4.7) Knappen Lägg till filer får inget synligt fokus.
 18. (WCAG 2.4.3) Tjänsten innehåller modaldialoger. Fokus förflyttas inte automatiskt på dem såsom det borde göra. Det är inte möjligt att stänga dialogen med tangentbordet.
 19. (WCAG 1.4.13) De anvisningstexter som dyker upp vid tangentbordsfokus eller muspekarfokus döljer annat innehåll och kan inte stängas med Esc-tangenten.
 20. (WCAG 1.3.2) Några av elementen är inte tillgängliga med skärmläsare.
 21. (WCAG 3.2.1, 4.1.2, 4.1.3) Dragspelsmenyerna har inte specificerats i koden, så det är svårt att förstå vad de är för element och om de visas som öppna eller stängda.
 22. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2) De flesta inmatningsfält saknar korrekt kopplade etiketter. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 3.3.2, 4.1.2) Elementen och deras grupper har inte markerats som grupper. Inte heller har gruppen getts en etikett i koden.
 23. (WCAG 3.3.2) Alla obligatoriska fält har inte markerats.
 24. (WCAG 3.3.1, 4.1.3) Felmeddelandena har inte programmerats så att innehållet i dem läses automatiskt. Bristfälliga eller felaktiga fält borde klargöras för användaren. Anvisningarna är svåra för användare med skärmläsare.
 25. (WCAG 1.3.1) Felmeddelandena täcker etiketterna delvis.
 26. (WCAG 1.3.5) Syftet för de formulärfält som samlar in personuppgifter har inte specificerats.
 27. Användbarhet och tillgänglighet i allmänhet: Alla länkar är inte visuellt identiska.
 28. Användbarhet och tillgänglighet i allmänhet: Användbarheten för sökningen av klassificeringstermer kunde förbättras.

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på vår webbplats prh.fi, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för behandlingen av feedback. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten.

Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får något svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggs.Öppnas i en ny flik

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi Öppnas i en ny flik
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion Uppdaterad 22.09.2020