Gå direkt till innehållet
Meny

Beskrivning av handlingars offentlighet för varumärkesregistret

Varumärkesregistret innehåller uppgifter om nationella varumärkesansökningar och registrerade varumärken i Finland. I registret antecknas också uppgifter om internationella registreringar enligt Madridprotokollet som designerar Finland.

Vilka uppgifter antecknas i varumärkesregistret?

I varumärkeslagen och varumärkesförordningen anges de uppgifter som antecknas i varumärkesregistret.

I varumärkesregistret antecknas till exempel följande uppgifter:

 • ansökningsnummer och registernummer
 • ett ord i varumärket eller en annan beskrivning av varumärket
 • en förteckning över de varor eller tjänster för vilka registrering söks eller för vilka varumärket ha registrerats
 • sökandens och innehavarens identifikations- och kontaktuppgifter, såsom FO-nummer eller personbeteckning, namn, hemvist och kontaktuppgifter
 • ansökningsdag (den dag då ansökan har anhängiggjorts)
 • ett eventuellt ombuds identifikations- och kontaktuppgifter, det vill säga FO-nummer eller personbeteckning, namn, hemvist och kontaktuppgifter
 • ingivningsdag, land och nummer på en eventuell prioritetsansökan
 • inkomna skrivelser, fattade beslut, gjorda invändningar och betalda avgifter
 • registreringsdag och förfallodag
 • begynnelsetid för 5-års bruksperiod
 • pantsättning eller licensiering av ett registrerat varumärke eller en varumärkesansökan.

Hur får jag uppgifter ur varumärkesregistret?

Var och en har rätt att ta del av de anteckningar som har gjorts i varumärkesregistret.

Uppgifterna i varumärkesregistret är i regel offentliga. PRS utlämnar inte till exempel personbeteckningar och affärshemligheter ur registret, eftersom de är sekretessbelagda uppgifter.

Du kan söka uppgifter i varumärkesregistret genom vår elektroniska informationstjänst med bland annat följande sökkriterier:

 • ansöknings- eller registernummer
 • ordsökning med vilken du kan söka märken som innehåller ett visst ord
 • typ av märket
 • sökandens eller innehavarens uppgifter
 • ansöknings- eller registreringsdag.

Gå till varumärkesdatabasen.Öppnas i en ny flik

Varumärkesregistreringar offentliggörs i Varumärkestidning. Gå till Varumärkestidning. Öppnas i en ny flik

Du kan beställa avgiftsbelagda utdrag ur varumärkesregistret eller kopior av enskilda dokument.

Utskriftsversion Uppdaterad 16.08.2022