IPR-information för SME-företag

IPR är en förkortning för immaterialrätt och grundar sig på den engelska termen Intellectual Property Rights. Ofta talar vi också om intellektuellt och immateriellt kapital och därtill anknytande rättigheter.

Allmänt delas IPR in i upphovsrätt och industriellt rättsskydd.

Avsikten med industriellt rättsskydd (patent, nyttighetsmodeller, varumärken och mönster) är att skydda, förvalta och kommersialisera resultaten av utvecklingsarbete. Industriellt rättsskydd har rättsverkan (förbudsrätt) som gör det möjligt att både förbjuda och ge användningstillstånd (licens) för att kommersiellt dra nytta av föremålet för rättigheterna (t.ex. teknologi, varumärke, design).

Industriellt rättsskydd är ett viktigt hjälpmedel särskilt vid produktutveckling och marknadsföring både i Finland och i den internationella världen.

Därutöver har varje företag en firma (företagsnamn) och eventuellt bifirmor som skapar grunden till att företaget blir välkänt.

Förutom industriellt rättsskydd är upphovsrätt som resultat av kreativt arbete samt avtal kring den av stor betydelse för små och medelstora företag. I Finland ansvarar undervisnings- och kulturministeriet för frågor som rör upphovsrätt. På ministeriets webbplats finns mycket nyttig grundläggande information om upphovsrätt.

Har du skyddat ditt företags immateriella tillgångar?

Med servicebokens (pdf, 0,31 Mb) vägledning kan du gå igenom ditt företags immateriella tillgångar, överväga lämpliga sätt att skydda dem och uppskatta hur tidsenligt de förvaltas.

När du har skyddat dina immateriella tillgångar i god tid före lanseringen av din produkt, undviker du eventuella otrevliga överraskningar senare.

Utöver förvaltande av IPR gäller det att följa utvecklingen på branschen och vad konkurrenterna har åstadkommit och hurdana rättigheter de har sökt och fått för sina nya alster. Databaser är utmärkta uppgiftskällor och är gratis tillgängliga dygnet runt på nätet. Bekanta dig också med våra granskningstjänster.

Våra tjänster – direkta länkar hittar du nedan

Bra att veta vid affärsverksamhet

Försäkra dina rättigheter och skydda ditt företagsnamn

Företagsnamn (firma)

Bifirma

Parallellfirma

Handelsregistret
Kontrollera konkurrenternas och potentiella samarbetspartners uppgifter

FODS

Virre

Bra att veta vid marknadsföring

Registrera ditt varumärke och skydda designen på din produkt

Varumärken

Mönsterskydd

Använd information som stöd för planeringen och undvik intrång

Varumärkesdatabaser

Mönsterdatabaser

Bra att veta vid produktutveckling

Säkra dina rättigheter till produktutvecklingens resultat

Patent

Nyttighetsmodeller

Följ den tekniska utvecklingen inom din bransch och undvik problem

Espacenet

PatInfo

FI-EP-registret

Bra att veta vid internationalisering

Försäkra dina produkters konkurrenskraft på den internationella marknaden

Ansökan om patent utomlands

Internationell registrering av varumärken

Internationell registrering av mönster

Bekanta dig med den internationella konkurrensen och stärk dina konkurrensfördelar

EBR

Espacenet

EU-varumärken (eSearch Plus)

Gemenskapsformgivningar

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.06.2019