Gå direkt till innehållet
Valikko

Beskrivning av handlingars offentlighet för företagsinteckningsregistret

Företagsinteckningsregistret är ett offentligt register där uppgifter om företagsinteckningar antecknas.

Syftet är att registrera de inteckningar som ansökts om i lös egendom av företag antecknade i handelsregistret och tillhandahålla uppgifterna till nytta för näringslivet, medborgare och samhället i övrigt.

Den intecknade egendomen kan pantsättas som säkerhet för fordran utan att besittningen överlåts.

Vilka uppgifter antecknas i företagsinteckningsregistret?

Företagsinteckningslagen uppräknar de uppgifter som ska antecknas i företagsinteckningsregistret.

Uppgiftskategorier i registret:

  • Företagets FO-nummer och namn
  • Datum för utfärdande av pantskuldebrevet, kapital och ränta samt uppgift om den till vilken skuldebrevet utfärdats
  • Datum för inteckningsansökan samt sökande
  • Övriga uppgifter som gäller fastställande eller ändring av inteckningen
  • Sådan utmätning eller kvarstad som gäller intecknad egendom
  • Uppgifter om konkurs och avslutande av det företag som inteckningen gäller
  • Personuppgifter, såsom uppgifter om pantskuldebrevets innehavare. Läs mer om personuppgifter i dataskyddsbeskrivningen för företagsinteckningsregistret.

Uppgifterna i företagsinteckningsregistret är tillgängliga i informationstjänsten Virre.

Hur får jag uppgifter ur företagsinteckningsregistret?

Uppgifterna om företagsinteckningar är offentliga och tillgängliga på nätet i informationstjänsten Virre eller genom att beställa dokument.

Bevis ur företagsinteckningsuppgifter kallas gravationsbevis. Gravationsbevis innehåller uppgift om giltiga företagsinteckningar och företagsinteckningsärenden under behandling, som belastar företagsinteckningsbar egendom som hör till företagets näringsverksamhet. Läs mer om att beställa gravationsbevis.

I informationstjänsten Virre kan du söka uppgifter ur företagsinteckningsregistret med följande sökkriterier:

  • FO-nummer
  • företagets namn eller en del av namnet
  • ansökans eller anmälans diarienummer.

I Företagssökning i informationstjänsten Virre kan du kontrollera om företaget har giltiga företagsinteckningar. I Sökning av anmälningar kan du med FO-numret eller diarienumret söka ansökningar och anmälningar som lämnats in till företagsinteckningsregistret. Du kan hämta ett elektroniskt gravationsbevis med FO-numret genom Utdrag, intyg och organisationsregler.

Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Företagsinteckningsuppgifter genom ett tekniskt gränssnitt

Som avtalskund får du uppgifter ur företagsinteckningsregistret genom ett tekniskt gränssnitt i applikationstjänsten i Virre. Vid anslutning till tjänsten måste du betala en anslutningsavgift. Sökningar är avgiftsbelagda för andra än myndigheter. Läs mer om applikationstjänsten i Virre.

Utskriftsversion Uppdaterad 18.12.2020