Gå direkt till innehållet
Meny

Tillgänglighetsutlåtande: Anmälningar, ansökningar och begäranden om rättelse som lämnas in på webblanketter

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.


PRS åtar sig att göra de anmälningar, ansökningar och begäranden om rättelse som lämnas in på webblanketter tillgängliga i enlighet med lagen (lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik).

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 8 juli 2022.


Utlåtandet baserar sig på

 • en bedömning utförd av en tredje part
 • PRS egen uppskattning av att de brister den tredje parten hittade i sin bedömning har korrigerats enligt anvisningarna från den tredje parten.
Utlåtandet sågs senast över den 7 november 2022.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med den ovannämnda lagen (lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik). Nedan anges de delar av innehållet som inte uppfyller kraven.

Icke tillgängligt innehåll i handelsregistrets webblanketter och blanketter för begäran om rättelse (EU:s dataskyddsförordning)

För tillfället finns det inget icke tillgängligt innehåll i handelsregistrets webblanketter och blanketter för begäran om rättelse (enligt EU:s dataskyddsförordning).

Icke tillgängligt innehåll i kontaktblanketter för föreningar

 1. (WCAG 1.3.1) Mellanrubrikerna på blanketterna har inte specificerats som rubriker i koden.
 2. (WCAG 1.3.1) Etiketter och fält har i onödan kopplats med hjälp av en group-roll.
 3. (WCAG 1.3.1) Anvisningar för fälten har inte kopplats till fälten i koden.
 4. (WCAG 1.3.2) Läsordningen för elementen motsvarar inte alltid deras visuella ordning.
 5. (WCAG 1.3.2) Fokus förflyttas inte i koden till det första felaktiga fältet. Texterna i felmeddelanden har alert-rollspecifikationer.
 6. (WCAG 1.3.5) Syften för formulärfält har inte specificerats med relevanta autocomplete-attribut.
 7. (WCAG 1.4.1) Kontrasten mellan länktext och brödtext är inte tillräcklig. Kontrasten mellan fältkanterna och bakgrunden är inte tillräcklig.
 8. (WCAG 2.4.1) Snabblänken (skip link) förflyttar fokus till PRS logotyp och inte till början av innehållet på sidan.
 9. (WCAG 2.4.2) Title-attributen för sidorna är inte tydliga.
 10. (WCAG 2.4.4, 2.5.3) Länkar har störande aria-label-attribut.
 11. (WCAG 3.1.2) Språket i texten har inte alltid specificerats med hjälp av lang-attribut.
 12. (WCAG 4.1.3, 2.4.3) Flera problem i att lägga till bilagor. Inget meddelande fås med skärmläsaren om att bland annat ett nytt filelement har lagts till eller tagits bort. Fokus stannar i ett ospecificerat ställe efter borttagning.

Bristerna i tillgängligheten har lämnats över till tjänsteleverantören för behandling och väntar på åtgärder. PRS åtar sig att korrigera blanketterna så att de blir tillgängliga under 2023.

Icke-tillgängligt innehåll i revisionstillsyns webblanketter (EU:s dataskyddsförordning)

 1. (WCAG 1.1.1, 2.5.3) Textmotsvarigheten till logotypen borde innehålla hela texten som syns på bilden.
 2. (WCAG 1.3.1) I rubrikerna i tjänsten har använts rubrikmarkeringar som också har körts över med aria-level-attribut. Rubrikanteckningarna motsvarar inte logiken i rubriknivåerna, medan aria-specifikationer gör det. Dessutom har ett rubrikelement använts i onödan i blanketternas sidbrytningselement.
 3. (WCAG 1.3.1) Listor har inte alltid märkts med listelement.
 4. (WCAG 1.3.1) E-postbekräftelsen saknar rubrik.
 5. (WCAG 1.3.1) Aria-label-attribut har använts i onödan.
 6. (WCAG 1.3.1) Blanketterna har element definierade som grupp (role="group"), fast de inte är grupper.
 7. (WCAG 1.3.1, 2.4.1) Områden på sidan har inte markerats i koden.
 8. (WCAG 1.3.1, 4.1.2) E-postbekräftelsen ser ut som en lista, men är inte det i koden.
 9. (WCAG 1.3.5) Syften för formulärfält har inte specificerats med relevanta autocomplete-attribut.
 10. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) Kontrasten mellan bakgrunden och blanketternas textfältskanter är för låg.
 11. (WCAG 2.4.3) Läsordningen för elementen motsvarar inte alltid deras visuella ordning.
 12. (WCAG 2.4.4) På blanketterna finns det några länkar som öppnas i en ny flik. Detta har inte angetts visuellt i länken, men i koden har det angetts med aria-label-attribut.
 13. (WCAG 3.3.2) Fälten med en noggrann inmatningsform och särskilt dess validering, saknar anvisningar för inmatningsform i samband med fältet.
 14. (WCAG 3.3.2) Alla obligatoriska formulärfält har inte visuellt markerats som obligatoriska.
 15. (WCAG 3.3.1, 4.1.3, 3.3.3) Felmeddelandena på blanketterna har angetts som felsammanfattning i början av sidan och som felmeddelanden för varje enstaka fält. Om det i något fält finns en fel formulering och användaren försöker att skicka blanketten, blir fältet tomt, och i fältet står det att inkodningen har haft fel form. Användaren får ingen vägledning för korrekt formulering.
 16. (WCAG 4.1.2, 1.3.1) I några punkter på blanketterna är det möjligt att lägga till rader genom att trycka på plusknappen. Då dyker det upp nya rader ovanför knappen. Den som använder skärmläsare får ingen information om detta. Dessutom visas den synliga anvisningen vid radtillägg i slutet av varje helhet, äveom om knappen finns endast nedanför den sista helheten.
 17. (WCAG 4.1.2) I de punkter där flera filer kan läggas till, har varje helhet för filtillägg sammanfogats med en group-roll, och varje grupp har samma etikett.
Bristerna i tillgänglighet har skickats till tjänsteleverantören för behandling och väntar på åtgärder. PRS åtar sig att korrigera blanketterna så att de blir tillgängliga under 2023.

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för behandlingen av feedback. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten.Öppnas i en ny flik


Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får något svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggs.Öppnas i en ny flik

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i en ny flik

webbtillganglighet(at)rfv.fi

telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion Uppdaterad 01.12.2022