Gå direkt till innehållet
Valikko

Beskrivning av handlingars offentlighet för stiftelseregistret

I stiftelseregistret antecknas uppgifter om stiftelser.

Syftet är att registrera stiftelser utgående från anmälningar, ansökningar och meddelanden, tillhandahålla uppgifterna och övervaka stiftelsernas verksamhet.

Vilka uppgifter antecknas i stiftelseregistret?

Stiftelselagen uppräknar de uppgifter som stiftelser ska anmäla för anteckning i stiftelseregistret.

Uppgiftskategorier i registret:

 • Grunduppgifter om stiftelser: FO-nummer, stiftelsens namn, hemort och kontaktuppgifter
 • Ändamål och verksamhetsformer
 • Stadgar
 • Uppgifter om verksamhetsorgan och roller, såsom styrelse och revisorer och deras personuppgifter. Läs mer om personuppgifter i dataskyddsbeskrivningen för stiftelseregistret.
 • Räkenskapsperiod och bokslutsuppgifter
 • Övriga uppgifter, såsom uppgifter om företrädande och fusion
 • Uppgifter om juridisk status och ställning: om stiftelsen är under behandling, registrerad eller upphörd, eller om en konkurs, en likvidation eller ett saneringsförfarande har registrerats för stiftelsen
 • Anmälningarnas handläggningsuppgifter och dokument

Stiftelseregisteruppgifter finns i informationstjänsten Virre och bildarkivsystemet för bokslut.

Grunduppgifter om stiftelser finns också i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi. Läs beskrivningen av handlingars offentlighet för företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Dessutom har Patent- och registerstyrelsen (PRS) stiftelseregisteruppgifter i sina registreringssystem.

Hur får jag uppgifter ur stiftelseregistret?

Var och en har rätt att ta del av de anteckningar som har gjorts i stiftelseregistret. PRS kan lämna ut uppgifter om personbeteckningar och utländska personers hemadresser endast för lagenliga syften.

Specifikationer till balansräkningen i stiftelsernas årsrapporter är inte offentliga.

Vissa uppgifter är gratis tillgängliga och andra är avgiftsbelagda.

Du kan söka stiftelseregisteruppgifter i våra elektroniska informationstjänster med följande sökkriterier:

 • FO-nummer
 • stiftelsens namn eller en del av namnet
 • anmälans diarienummer
 • personbeteckning eller födelsedatum och efternamn
 • registernummer, som du kan använda för att söka uppgifter om gamla stiftelser (registernummer används inte längre).

Stiftelseregisteruppgifterna är tillgängliga i informationstjänsten Virre. Gå till Virre.Öppnas i en ny flik

Stiftelsernas grunduppgifter som antecknats i stiftelseregistret är tillgängliga också i företagssökningen på ytj.fi. Gå till företagssökningen på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Läs mer om dokumentbeställningar från stiftelseregistret.

Stiftelseregisteruppgifter genom ett tekniskt gränssnitt

Som avtalskund får du stiftelseregisteruppgifter genom ett tekniskt gränssnitt i applikationstjänsten i Virre. Vid anslutning till tjänsten måste du betala en anslutningsavgift. Sökningar är avgiftsbelagda för andra än myndigheter. Läs mer om applikationstjänsten i Virre.

Stiftelsernas registrerade bokslutshandlingar (i pdf-format) är tillgängliga för avtalskunder i bildarkivet för bokslut genom ett tekniskt gränssnitt. Vid anslutning till tjänsten måste du betala en anslutningsavgift. Sökningar är avgiftsbelagda för andra än myndigheter. Läs mer om bildarkivet för bokslut.

Som avtalskund kan du genom ett tekniskt gränssnitt söka uppgifter i företagssökningen på ytj.fi. Vid anslutning till tjänsten måste du betala en anslutningsavgift. Sökningar är avgiftsbelagda för andra än myndigheter. Läs mer om tjänsten för öppna data på webbplatsen ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Uppgifterna i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi är tillgängliga för avtalskunder också genom informationsleden Suomi.fi. Läs mer om informationsledens gränssnittstjänster på webbplatsen Suomi.fi.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 18.12.2020