Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Vuodesta 2023 alkaen poistetun yrityksen palauttaminen kaupparekisteriin

Tämä ohje on yrityksille, jotka PRH on poistanut kaupparekisteristä vuoden 2023 alusta lähtien.

PRH on poistanut yrityksen kaupparekisteristä, koska yritys ei kehotuksista huolimatta ole ilmoittanut pyydettyjä tilinpäätösasiakirjoja.

Yrityksen rekisteristä poistamisessa on noudatettu osakeyhtiölain 20 luvun 5 §:n tai osuuskuntalain 23 luvun 5 §:n mukaista menettelyä. Lainkohtien nojalla PRH voi poistaa yrityksen rekisteristä, vaikka sen ei voitaisi näyttää vastaanottaneen kehotusta.

PRH on lähettänyt päätöksen ja valitusosoituksen yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) mukaiseen osoitteeseen.

Miten voit hakea muutosta PRH:n päätökseen?

PRH ei vastaanota valituksia päätöksestä. Yritys voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Yrityksellä on valitusaikaa 30 päivää päätöksen tiedoksisaantipäivästä lukien. Siirry Helsingin hallinto-oikeuden sivuille.Avautuu uuteen välilehteen

PRH:n tekemän virheen korjaamista koskeva vaatimus

Jos PRH on menettelyn aikana tehnyt virheen, voit osoittaa PRH:lle virheen korjaamista koskevan vaatimuksen. Esimerkiksi virhe voi olla, että PRH on rekisteröinyt tilinpäätösilmoituksen virheelliselle Y-tunnukselle. Virheenä ei voida pitää sitä, jos yritys ei ole vastaanottanut menettelyyn liittyviä kehotuksia.

Tee kirjallinen vaatimus ja lähetä allekirjoitettu vaatimus osoitteella valvonta@prh.fi tai postitse Patentti- ja rekisterihallitus, YY/Oikeudellinen yksikkö, 00091 PRH.

Lisätietoa lainsäädännöstä

  • Osakeyhtiölaki (21.7.2006/624) 8 luku 10 § sekä 20 luku 2, 4, 5 ja 6 §
  • Osuuskuntalaki (14.6.2013/421) 8 luku 10 § sekä 23 luku 2, 4, 5 ja 6 §
  • Kirjanpitolaki (30.12.1997/1336) 3 luku 9 §
  • Hallintolaki 50 – 53 §
  • Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (5.7.2019/808) 122 § 3 mom.
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 04.12.2023