Kvalitetspolicy och -mått

Kvalitetspolicy

Patent- och registerstyrelsen (PRS) stödjer sina kunders IPR-verksamhet genom att kostnadseffektivt tillhandahålla pålitliga IPR-myndighetstjänster av hög kvalitet. Vi behandlar kunderna rättvist, opartiskt och öppet. Vi lyssnar på kundernas behov och bemöter dem vänligt och likvärdigt.

Kunderna kan lita på att vår verksamhet är rättssäker och att vår kvalitet är internationellt konkurrenskraftig. Vår väg till patent är konkurrenskraftig även för företag som arbetar på internationella marknader och söker skydd för immateriella rättigheter genom utländska eller internationella system. Våra granskningar kännetecknas av hög kvalitet. De är omfattande och vi utför dem inom utsatt tid. Våra beslut är exakta och tydliga.

Våra anställda är yrkeskunniga, har antagit vår kvalitetspolicy och följer de förfaringssätt som beskrivs i kvalitetsdokumenten. Vi är ansvarsfulla och förstår våra målsättningar. Vi ansvarar för att bibehålla vår höga kvalitet och fördjupa våra färdigheter. PRS ledning bidrar till att kvalitetsmålen uppnås, och den har bundit sig till fortsatt förbättring av sina funktioner.

Vi utvecklar våra processer fortgående. Vi lyssnar på kundernas behov och önskningar och tar hänsyn till ändringarna i verksamhetsmiljön. Vi tar del i internationellt samarbete, effektiverar vår praxis och våra arbetsmetoder samt förbättrar våra IT-system. Vi uppmuntrar personalen att komma med initiativ som bidrar till fortsatt utveckling av vår verksamhet.

Kvalitetsmått

Kundnöjdhet


201520162017 2018 2019 2020
Tjänster relaterade till patentfrågor uppfyller mina behov4,14,14,04,0
4,0
4,13

Inhemska patentansökningar

2015 2016 201720182019 2020
Första tekniskt föreläggande: mediantid (mån.) 7,2 6,6 6,56,76,76,6
Total handläggningstid för ansökan: mediantid (år) 2,77 2,76 2,522,262,26 2,26
Begäran om påskyndad handläggning: % inom utsatt tid 98,5 100 96,491,191,3 88,0

PCT

2015 2016 201720182019 2020
PCT-rapporter skickade till WIPO inom utsatt tid, alla ansökningar (%)
(ISR-rapport skickas inom 16 månader och IPER-rapport inom 28 månader till WIPO räknat från prioritetsdagen eller den internationella ingivningsdagen)
91,5 94 9092,789,2 88,9
PCT-rapporter skickade till WIPO inom utsatt tid, utan prioritet (%)
(PCT-ansökningar som lämnats in för granskning utan prioritetsbegäran: ISR-rapport skickas till WIPO inom nio månader från den internationella ingivningsdagen; PCT-regel 42)

97,6 99,196,592 98,9
Utskriftsversion
Uppdaterad 28.01.2021