Gå direkt till innehållet
Meny

Kvalitetspolicy och -mått

Kvalitetspolicy

Resultatområdet patent och varumärken tillhandahåller sina kunder pålitliga IPR-myndighetstjänster av hög kvalitet. Vi behandlar kunderna rättvist, opartiskt och öppet. Vår tjänst är vänlig och likvärdig.

Vi utvecklar IPR-praxis och lagstiftning såväl internationellt som nationellt för näringslivets behov. Vi medverkar i branschens centrala organisationer.

Våra granskningar är omfattande och vi utför dem inom utsatt tid. Våra beslut är exakta och tydliga. Våra kunder kan lita på att vår verksamhet är av hög kvalitet.

Resultatområdet patent och varumärken är en populär arbetsplats bland professionella inom branschen. Vi utbildar våra anställda så att de får de nödvändiga specialkunskaperna. Dessutom vill vi att våra anställda ska må bra på jobbet.

Vi har förbundit oss att följa kraven i standarden ISO 9001 och att kontinuerligt förbättra vårt kvalitetskontrollsystem. Vi utvecklar vår verksamhet genom att lyssna på intressentgruppernas behov. Ledningen ansvarar för att upprätthålla vårt utvecklingsarbete, i vilket hela personalen deltar.

Kvalitetsmått

Kundnöjdhet


2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tjänster relaterade till patentfrågor uppfyller mina behov 4,0 4,0 4,0 4,1
3,7
3,9

Inhemska patentansökningar


2017 2018 2019 2020 2021 2022
Första tekniskt föreläggande: mediantid (mån.) 6,5
6,7 6,7 6,6 6,5 6,8
Total handläggningstid för ansökan: mediantid (år) 2,52 2,26 2,26 2,26 2,29 2,28

PCT


2017 2018 2019 2020 2021 2022
PCT-rapporter skickade till WIPO inom utsatt tid, alla ansökningar (%)
(ISR-rapport skickas inom 16 månader och IPER-rapport inom 28 månader till WIPO räknat från prioritetsdagen eller den internationella ingivningsdagen)
90,0 92,7 89,2 88,9
87,9 91,2
Utskriftsversion Uppdaterad 17.04.2023