Gå direkt till innehållet
Meny

Rådgivning i patent- och nyttighetsmodellärenden

Våra kundrådgivare och rådgivningsingenjörer ger råd i patent- och nyttighetsmodellärenden. Våra informationsingenjörer når du bäst per e-post eller telefon via vår kundservice. Ett möte med informationsingenjörerna ska du helst avtala om i förväg.

Kommunikationen med Patent- och registerstyrelsens (PRS) personal är alltid konfidentiell.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer
029 509 5858, mån–fre kl. 9–15.00

Besöksadress
Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

E-post
neuvonta.patentti(at)prh.fi

Du kan skicka skyddad e-post till oss. Läs mer på vår kontaktinformationssida.

Postadress
Patent- och registerstyrelsen
Patent rådgivning
00091 PRH

Övriga kontaktuppgifter

Bankförbindelse och betalningsanvisningar

Patent- och registerstyrelsens övriga kontaktuppgifter

Vi hjälper dig i följande ärenden

Vi ger råd och hjälper dig då du vill ha svar på t.ex. följande frågor av allmän karaktär:

  • hurdana uppfinningar kan patenteras eller skyddas med nyttighetsmodell
  • vad behövs för ansökan
  • hur behandlingen av ansökan sker vid PRS
  • patentering utomlands
  • innehållet i patentlagen, -förordningen eller -bestämmelserna och i lagen eller förordningen om nyttighetsmodellrätt eller nyttighetsmodellbestämmelserna.

Du kan dessutom få hjälp vid sökning av rätt patentklass.

Utnyttja också våra granskningstjänster som berör teknik och patentering

Hos oss kan du också beställa avgiftsbelagda granskningstjänster som berör teknik och patentering. Som informationskällor vid granskningen använder vi inhemska och internationella databaser inom olika tekniska områden, patentdatabaser och PRS egen patentskriftsamling. Dessa databaser omfattar över 80 miljoner publikationer.

Läs mer om våra granskningstjänster.


Utskriftsversion Uppdaterad 11.10.2022