Gå direkt till innehållet
Meny

Avgifter för validering av europeiska patent

Läs våra anvisningar för validering av europeiska patent i Finland.

Avgifterna är myndighetsavgifter och inte momspliktiga.

Tjänst Pris (€)
Publiceringsavgift
(för en översättning av ett europeiskt patent, för en översättning av ett europeiskt patent som godkänts i ändrad avfattning, för korrigering av en översättning samt för en översättning av ett begränsat patent enligt 70 h § 1 mom., 70 q § 1 mom. eller 70 t § 2 mom. i patentlagen)
540,00
Publiceringsavgift när översättning har lämnats in elektroniskt
(med EPOs programvara Online Filing)
430,00
Publicering av en översättning av en ansökan om europeiskt patent
(tillfälligt skydd)
avgiftsfri

De årsavgifter som enligt 70 l § 1 mom. i patentlagen ska betalas för europeiska patent som validerats i Finland är desamma som årsavgifterna för finländska patent. En årsavgift som betalas efter förfallodagen för årsavgiften enligt 70 l § och 41 § i patentlagen ska betalas förhöjd med 20 procent.

Se årsavgifter.

Se också övriga avgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024