Be om prioritetsintyg

För att kunna utnyttja din prioritet måste du bevisa den med ett prioritetsintyg. Prioritetsintyget utfärdas av den patentmyndighet som tog emot din första ansökan.

Hos PRS kan du begära ett prioritetsintyg i ett fritt formulerat e-postmeddelande eller brev. Se till att du tydligt uppger vilken ansökan din begäran avser och vilken adress vi ska skicka intyget till.

Om du tänker ansöka om patent vid flera patentverk be oss skicka ett tillräckligt antal kopior av intyget. Prioritetsintyget är avgiftsbelagt, och vi tar dessutom ut ett leverans- och faktureringstillägg. Se vår prislista.

Du kan också be att PRS laddar upp ditt prioritetsintyg i WIPO-tjänsten Digital Access Service (DAS). Läs mer.

E-post: registratur@prh.fi

Postadress:

Patent- och registerstyrelsen

00091 PRH

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.06.2019