Gå direkt till innehållet
Valikko

Statistik över patentansökningar och patent

Nationella patentansökningar

Nationella ansökningar = patentansökningar som har lämnats in till Patent- och registerstyrelsen (PRS)

Finländska sökande = patentansökningar som har kommit in till PRS där sökanden är finländare

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022
Nationella patentansökningar 2015 1947 1933 1833 1774 1827 1737 1545 1416 1368 1529 1487 1396 1685
1662
1447
Finländska sökande 1804 1799 1805 1731 1650 1704 1597 1422 1289 1260 1391 1387 1322 1588
1557
1361

Internationella patentansökningar (PCT)

PCT-fas I (ISA) = PCT-ansökningar som har varit föremål för nyhetsgranskning vid PRS

PCT-fas II (IPEA) = PCT-ansökningar som har varit föremål för förberedande patenterbarhetsprövning vid PRS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021
2022
PRS tagit emot 1029 943 1165 1182 1230 1358 1265 1112 1005 969 980 1007 958 896
933
892
PRS / ISA (PRS undersökt nyhet) 721 660 871 917 926 980 800 593 480 441 505 498 485 454
382
274
PRS / IPEA (PRS bedömt patenterbarhet) 149 155 130 118 123 107 93 105 76 70 75 63 57 49
42
35

Beviljade patent

Beviljade patent (sammanlagt) = patent beviljade av PRS

Finländska sökande = patent beviljade av PRS, där sökanden är finländare

Upphörda = patent beviljade av PRS, som har upphört året i fråga (det har gått 20 år)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021
2022
Beviljade patent (sammanlagt) 921 998 1055 923 841 835 711 786 931 815 704 533 505 602
545
677
Finländska sökande 616 730 713 717 718 698 636 690 812 710 594 472 453 553
511
623
Upphörda patent 424 489 489 521 535 550 500 538 529 280 164 263 211 204
161
155

Patent i kraft i Finland

Beviljade av PRS = patent beviljade av PRS, som är i kraft vid årets slut

Beviljade av EPO = patent beviljade av det europeiska patentverket (EPO), som har validerats i Finland och är i kraft vid årets slut vid PRS

OBS! Finland anslöt sig till den europeiska patentkonventionen den 1 mars 1996, och efter det har EPO kunnat bevilja patent som gäller Finland. De patent som EPO beviljar är inte i kraft i Finland utan vidare, utan de måste valideras (sättas i kraft) i Finland efter att EPO har beviljat patentet. För valideringen krävs att en översättning av patentet ges in och att en publiceringsavgift betalas.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022
Beviljade av PRS 13401 12216 11119 10372 9455 8606 8217 7818 7689 7167 6842 6679
6477
6454
Beviljade av EPO 33893 34406 36003 37571 38336 39584 40268 41160 42626 44973 47659 49219
50370
50014

Ansökningar som finländare lämnat in i andra länder / ämbetsverk

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021
PCT-ansökningar (sammanlagt) 2009 2214 2123 2138 2075 2312 2095 1815 1592 1524 1601 1834 1660 1676
1894
Till EPO 2004 1754 1413 1624 1552 1854 1894 2182 1993 1820 1818 1726 1704 1895
2108
Till USPTO 2444 2621 2610 2772 2551 2760 2869 3102 3219 3085 2872 2660 2573 2494
2337
Till JPO (Japan) 585 575 340 413 319 367 362 385 353 407 425 368 357 381
418
Till CNIPA (Kina) 973 979 902 1089 964 1069 1039 1165 1041 1007 877 839 912 955
1073
Till KIPO (Korea) 536 575 393 387 334 273 312 331 273 283 286 262 247 256
241
Till UKIPO (Storbritannien) 80 67 73 50 52 72 173 166 110 117 124 102 105 80
81

Upphov: WIPO IP Statistics Data CenterÖppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 20.01.2023