Statistik över patentansökningar och patent

Nationella patentansökningar

Nationella ansökningar = patentansökningar som har lämnats in till Patent- och registerstyrelsen (PRS)

Finländska sökande = patentansökningar som har kommit in till PRS där sökanden är finländare

2006 2007200820092010201120122013201420152016201720182019 20202021
Nationella patentansökningar 2018 20151947193318331774182717371545141613681529148713961685
1662
Finländska sökande 1813 18041799180517311650170415971422128912601391138713221588
1557

Internationella patentansökningar (PCT)

PCT-fas I (ISA) = PCT-ansökningar som har varit föremål för nyhetsgranskning vid PRS

PCT-fas II (IPEA) = PCT-ansökningar som har varit föremål för förberedande patenterbarhetsprövning vid PRS

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019 2020
2021
PRS tagit emot 1015 102994311651182123013581265111210059699801007958896
933
PRS / ISA (PRS undersökt nyhet) 643 721660871917926980800593480441505498485454
382
PRS / IPEA (PRS bedömt patenterbarhet) 122 14915513011812310793105767075635749
39

Beviljade patent

Beviljade patent (sammanlagt) = patent beviljade av PRS

Finländska sökande = patent beviljade av PRS, där sökanden är finländare

Upphörda = patent beviljade av PRS, som har upphört året i fråga (det har gått 20 år)

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019 2020
2021
Beviljade patent (sammanlagt) 1059 9219981055923841835711786931815704533505602
545
Finländska sökande 713 616730713717718698636690812710594472453553
511
Upphörda patent 375 424489489521535550500538529280164263211204
161

Patent i kraft i Finland

Beviljade av PRS = patent beviljade av PRS, som är i kraft vid årets slut

Beviljade av EPO = patent beviljade av det europeiska patentverket (EPO), som har validerats i Finland och är i kraft vid årets slut vid PRS

OBS! Finland anslöt sig till den europeiska patentkonventionen den 1 mars 1996, och efter det har EPO kunnat bevilja patent som gäller Finland. De patent som EPO beviljar är inte i kraft i Finland utan vidare, utan de måste valideras (sättas i kraft) i Finland efter att EPO har beviljat patentet. För valideringen krävs att en översättning av patentet ges in och att en publiceringsavgift betalas.

200820092010201120122013201420152016201720182019 2020
2021
Beviljade av PRS 141681340112216111191037294558606821778187689716768426679
6477
Beviljade av EPO 32859338933440636003375713833639584402684116042626449734765949219
50370

Ansökningar som finländare lämnat in i andra länder / ämbetsverk

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019 2020
PCT-ansökningar (sammanlagt) 1846 20092214212321382075231220951815159215241601183416601676
Till EPO 1684 20041754141316241552185418942182199318201818172617041895
Till USPTO 2383 24442621261027722551276028693102321930852872266025732494
Till JPO (Japan) 567 585575340413319367362385353407425368357381
Till CNIPA (Kina) 898 973979902108996410691039116510411007877839912955
Till KIPO (Korea) 551 536575393387334273312331273283286262247256
Till UKIPO (Storbritannien) 78 80677350527217316611011712410210580

Upphov: WIPO IP Statistics Data Center

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.01.2022