Gå direkt till innehållet
Meny

Påskyndad handläggning av patentansökan

Under vissa förutsättningar kan du som patentsökande begära påskyndad handläggning av din ansökning vid PRS. Vi tar upp till påskyndad handläggning så många ansökningar som möjligt, förutsatt att de uppfyller våra förutsättningar.

Om ansökningsbelastningen blir för hög, måste vi möjligen begränsa antalet ansökningar som tas upp till påskyndad handläggning. Du kan kontrollera läget på den här sidan innan du lämnar in din begäran om påskyndad handläggning.


Inom alla teknikområden accepterar vi begäran om påskyndad handläggning i normal ordning.


Förutsättningarna för påskyndad handläggning

Du måste begära påskyndad handläggning samma dag som du lämnar in din ansökan. Du kan begära påskyndad handläggning för nationella patentansökningar. Ansökan kan vara en avdelad eller utbruten ansökan. I ansökan kan du också begära prioritet från en tidigare ansökan. Det är inte möjligt att få påskyndad handläggning i denna form för internationella PCT-ansökningar som fullföljs i Finland. För internationella ansökningar kan du använda systemet Patent Prosecution Highway (PPH).

Vi tar inte ut tilläggsavgift för påskyndad handläggning men vi förutsätter att något av följande krav uppfylls:

  1. uppfinningen avser bioekonomi, cirkulär ekonomi eller lösningar för ren teknologi
  2. du avser fortsätta din ansökan via PPH
  3. du anger en fritt formulerad viktig ekonomisk orsak eller annan tungt vägande grund

Läs mer om PPH-systemet.

Avhjälpande av brister i ansökan

En noggrant avfattad ansökan med nödvändiga bilagor bidrar till snabb handläggning. PRS utför en formell granskning av ansökan och vid behov anmärker med ett formellt föreläggande på bristerna i ansökan, såsom en utebliven ansökningsavgift, fullmakt eller överlåtelsehandling. Du kan åtgärda bristerna inom den utsatta tid som anges i föreläggandet. Om du inte åtgärdar bristerna eller begär förlängning av svarstiden för föreläggandet, faller ansökan bort från den påskyndade handläggningen. Påskyndad handläggning av ansökan upphör också om vi måste utfärda ytterligare formella förelägganden.

Läs mer om formell granskning.

Första föreläggandet inom tre månader

När ansökan uppfyller de formella kraven, fortsätter den till teknisk granskning. Du blir informerad om detta per brev. Påskyndad handläggning innebär att vi utfärdar det första tekniska föreläggandet inom 3 månader från det att ansökan har fortsatt till teknisk granskning. Det andra föreläggandet får du inom 2 månader beräknat från ditt svar till det första föreläggandet.

Om det inte finns något hinder mot din ansökan, kan det första eller andra föreläggandet vara ett slutföreläggande. I detta fall framskrider ansökan till patent i snabb takt och det är möjligt att få patentet till och med inom drygt ett år. Om ansökan inte är godtagbar i samband med det andra föreläggandet, fortsätter handläggningen av ansökan därefter enligt det normala handläggningsschemat.

Gör så här för att begära påskyndad handläggning

Blankett för begäran om påskyndad handläggningÖppnas i en ny flik.

Skicka oss den ifyllda blanketten som bilaga till patentansökan för vilken du begär påskyndad handläggning. Du måste göra begäran samma dag som ansökan. Läs mer om inlämning av patentansökningar.


Utskriftsversion Uppdaterad 06.05.2021