Blanketter för patent

Spara blanketten på din dator för ifyllning.

Namn Uppdaterad Ladda
Ansökan om patent 23.09.2020 PDF
Översättning av patentkrav i ansökan om Europeiskt patent / Översättning av Europapatent 04.11.2020 PDF
Ansökan om tilläggsskydd (SPC) 04.11.2020 PDF
Ansökan om förlängning av giltighetstiden för tilläggsskydd 27.05.2021 PDF
Ansökan om registrering av kretsmönster för integrerade krets 05.10.2020 PDF
Granskningsbeställning 04.11.2020 PDF
Begäran om påskyndad handläggning 23.09.2020 PDF

Mer information om begäran om påskyndad handläggning

Blanketten för att lämna in en PPH-begäran till PRS (på engelska) PDF

Namn Uppdaterad Ladda
Överlåtelse 22.10.2020 PDF
Fullmakt (exempel) 22.10.2020 PDF
Utskriftsversion
Uppdaterad 16.12.2020