Patentansökningar till PRS teknikområdesvis

Statistiken innehåller till PRS inlämnade nationella ansökningar om patent som ska gälla i Finland. Ansökningarna är sorterade efter ansökningsår.

Ansökningarna har delats in i olika teknikområden enligt det internationella patentklassificeringssystemet (IPC) utifrån den patentklass som först finns antecknad i ansökan. Standarden finns på WIPOs webbplats (Excel-fil). Teknikindelningen baserar sig på en standard fastställd av Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO).

2014 2015 20162017201820192020
2021
Electrical engineering - Electrical machinery, apparatus, energy 75 69 5564735851
53
Electrical engineering - Audio-visual technology 18 23 3970544753
68
Electrical engineering - Telecommunications 28 11 1613301974
61
Electrical engineering - Digital communication 31 24 29304679183
199
Electrical engineering - Basic communication processes 10 8 751514
8
Electrical engineering - Computer technology 52 47 3457795972
80
Electrical engineering - IT methods for management 30 15 2317232416
30
Electrical engineering - Semiconductors 7 7 1222131517
30
Instruments - Optics 10 9 832231420
21
Instruments - Measurement 80 79 82758690129
109
Instruments - Analysis of biological materials 9 11 112000
0
Instruments - Control 19 15 2535242929
26
Instruments - Medical technology 57 45 6173855673
63
Chemistry - Organic fine chemistry 16 17 111511614
16
Chemistry - Biotechnology 17 28 2523252323
24
Chemistry - Pharmaceuticals 23 14 1520221633
34
Chemistry - Macromolecular chemistry, polymers 26 24 1814192829
37
Chemistry - Food chemistry 13 14 1120141718
33
Chemistry - Basic materials chemistry 28 23 4445504549
60
Chemistry - Materials, metallurgy 30 26 2824151625
17
Chemistry - Surface technology, coating 24 19 2528213025
29
Chemistry - Micro-structural and nano-technology 7 5 475106
10
Chemistry - Chemical engineering 79 83 6456536165
63
Chemistry - Environmental technology 54 35 3846374025
38
Mechanical engineering - Handling 76 62 7081576352
49
Mechanical engineering - Machine tools 43 43 4751382718
35
Mechanical engineering - Engines, pumps, turbines 73 52 4248393633
29
Mechanical engineering - Textile and paper machines 66 64 4152555267
76
Mechanical engineering - Other special machines 71 74 7084808583
68
Mechanical engineering - Thermal processes and apparatus 75 74 7454514256
30
Mechanical engineering - Mechanical elements 53 45 4545424226
26
Mechanical engineering - Transport 75 74 6271907181
76
Other fields - Furniture, games 73 91 5378685358
41
Other fields - Other consumer goods 28 26 1724132737
18
Other fields - Civil engineering 167 160 160145143110133
104
sammanlagt 1543 1416 13661526148513951684
1660

Teknikområdesvis statistik över internationella patentansökningar som lämnats in av finländare är tillgänglig i WIPOs tjänst, där ansökningarna är sorterade efter publiceringsår. Gå till tjänsten WIPO IP Statistics Data Center

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.01.2022