Gå direkt till innehållet
Meny

Patentering utomlands

Patent som har beviljats i Finland ger dig ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja din uppfinning enbart i Finland. Om du vill utnyttja dina produkter även i andra länder, ska du ha ett internationellt patentskydd.

Hur?

Du kan lämna in en ansökan direkt till patentverket i ett annat land, eller du kan använda olika regionala patentsystem, till exempel det europeiska patentet. Du kan också ge in en internationell patentansökan, dvs. PCT-ansökan. En enda PCT-ansökan gäller samtidigt för flera länder. Det finns emellertid inte ett världspatent. Ett enda patent ger dig alltså inte ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja din uppfinning i hela världen.

När?

Du behöver inte lämna in utländska patentansökningar samma dag som du ger in din finländska ansökan. Det lönar sig dock att lämna in dem inom ett år räknat från ingivningsdagen för den första ansökan. Då kan du dra nytta av din prioritet, som du kan begära från din tidigare finländska ansökan.

Utskriftsversion Uppdaterad 10.06.2019