Gå direkt till innehållet
Meny

Patenterbarhetsbedömning

En patenterbarhetsbedömning grundar sig på en nyhetsgranskning som du tidigare låtit utföra. En granskare som är specialist på det berörda tekniska området bedömer patenterbarheten av din uppfinning enligt patenterbarhetskriterierna: nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet.

Granskningsresultat

Resultatet av granskningen är ett skriftligt utlåtande där vi tar preliminär ställning till uppfinningens nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet. Omdömet baserar sig på de anförda publikationerna.

Grunden för patenterbarhetsbedömningar utgörs av den europeiska patentlagstiftningen. Vi använder problem/lösningsmetoden (då det är möjligt) för att bestämma uppfinningshöjden. Läs mer om metoden (problem and solution approach) på Europeiska patentverkets webbplatsÖppnas i en ny flik.

Observera att den preliminära patenterbarhetsbedömningen inte är bindande och inte heller kan hänvisas till i samband med en eventuell patentansökningsprocess.

Hur lång tid tar granskningen?

Leveranstiden är normalt 2 veckor från beställningen. (Observera att eventuella anhopningar av arbeten på det berörda tekniska området och semesterperioder kan förlänga leveranstiden.)

Pris

Priset på granskningen är 1160 euro + moms.

Hur beställer jag?

Patenterbarhetsbedömningen grundar sig på anförda publikationer som har påträffats i en separat nyhetsgranskning. Du kan beställa en bedömning antingen i samband med en nyhetsgranskning eller senare. Vi kan också utföra en bedömning utgående från anförda publikationer som du själv har hittat.

Förutsättningen för att vi ska kunna utföra en patenterbarhetsbedömning är att vi får en detaljerad beskrivning av uppfinningen, där du redogör för uppfinningens väsentliga särdrag. Du kan också beskriva särdragen i form av självständiga patentkrav. Beskriv även uppfinningens bakgrund och de problem som uppfinningen löser. Vi kan inte utföra en patenterbarhetsbedömning om det är oklart vilka av särdragen i uppfinningen som är väsentliga.

Skicka in din beställning antingen per post eller per skyddad e-post.Se våra kontaktuppgifter.
Anvisningar om användningen av skyddad e-post.

Öppna beställningsblanketten:

Utskriftsversion Uppdaterad 02.01.2024