Gå direkt till innehållet
Meny

Övriga avgifter för patentansökningar, patent och tilläggsskydd

Avgifterna är myndighetsavgifter och inte momspliktiga.

Tjänst Pris (€)
Invändningsavgift 900,00
Avgift för avgörande enligt 71 a § i patentlagen 500,00
Handläggningsavgift för begränsning enligt 53 a § i patentlagen 900,00

Ändringar i diariet över patentansökningar och i patentregistret

Tjänst Pris (€)
Avgift för varje anteckning i patentregistret (t.ex. överlåtelse, pantsättning eller licensiering av patent) 100,00
Anteckning om ändring av namn, adress, hemort eller ombud i diariet eller i registret, överlåtelse av ansökan avgiftsfri

Intyg och utdrag

Intyg och utdrag betalas mot en faktura som PRS skickar. Faktureringstillägg och Expeditionstillägg läggs till i order.

Tjänst Pris (€)
Prioritetsintyg 70,00
Diarieintyg 10,00
Registerutdrag 15,00
Bestyrkande av riktighet 15,00 + 1,00 /sida
-Faktureringstillägg 6,50
-Expeditionstillägg 5,50
Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024