Gå direkt till innehållet
Meny

Depositionskonto

Tjänsten Depositionskonto är ett sätt för företag att betala patent- och nyttighetsmodellavgifter via Patent- och registerstyrelsens (PRS) Betalningstjänst, när som helst utan fördröjningar i bankärenden. Tjänsten är i första hand avsedd för företag som administrerar ett stort antal patent- och nyttighetsmodellavgifter. Företag sätter in pengar på sitt depositionskonto genom bankgiro. Förutsättningen för att börja använda kontot är att den första insättningen är minst 10 000 euro.

Företaget och PRS ingår ett depositionskontoavtal efter vilket PRS öppnar kontot. För att använda tjänsten krävs identifiering och dessutom måste företaget ge fullmakt till de användare som ska använda kontot. Läs mer om identifiering och fullmakt.

Om du vill börja använda depositionskontot eller anmäla ändringar i det nuvarande kontot, sänd e-post till neuvonta.patentti(a)prh.fi.

Gå till tjänsten Depositionskonto (användningen förutsätter ett avtal, fullmakt och identifiering).Öppnas i en ny flik

Läs mer om vår Betalningstjänst genom vilken du kan betala från depositionskontot.

Insättningar på kontot

Gör en girering med följande uppgifter:

Betalningsmottagare: Patent- och registerstyrelsen / Depositionskonto

Kontonummer: DANSKE BANK FI34 8919 9710 0007 32

BIC-kod: DABAFIHH

Använd referensnumret av det företag som du företräder. Numret börjar med RF och du får det av PRS efter öppningen av kontot.

Obs! Penningöverföringar till kontot tar 1–3 bankdagar i Finland, och möjligen längre mellan utländska banker.

Utskriftsversion Uppdaterad 28.02.2023