Gå direkt till innehållet
Valikko

Avgifter för internationella ansökningar (PCT)

Avgifterna nedan gäller PCT-ansökningar i den internationella fasen (fas I och fas II). För en internationell PCT-ansökan som fullföljs i Finland tillämpar vi avgifterna för nationella ansökningar.

Se Patent- och registerstyrelsens (PRS) kontonummer.

Se PCT-avgiftstabeller på WIPOs webbplatsÖppnas i en ny flik.
Se PCT-regler på WIPOs webbplatsÖppnas i en ny flik.

Avgifterna gäller från 1 januari 2023.

Avgifterna är myndighetsavgifter och inte momspliktiga.

PCT, fas I (filing and search; inlämnande av ansökan och begäran om nyhetsgranskning)

Avgifterna i fas I betalas till PRS konto, dvs. till den mottagande myndigheten, med undantag av avgiften för kompletterande nyhetsgranskning (SIS) som betalas till WIPO. När du lämnar in en PCT-ansökan, måste du betala åtminstone en vidarebefordringsavgift, en internationell ansökningsavgift och en nyhetsgranskningsavgift.

Tjänst Pris (€)
Vidarebefordringsavgift
(PRS skickar originalansökan till WIPO och en kopia av ansökan till granskningsmyndigheten.)
135,00
Internationell ansökningsavgift
1378,00
- tilläggsavgift för varje sida som överskrider 30
16,00
Reduktioner på den internationella ansökningsavgiften:
a) om ansökan lämnas in i elektronisk form (med programvaran ePCT eller EPOs Online Filing) och texten i beskrivningen, kraven och sammandraget är i XML-format -311,00
b) om ansökan lämnas in i elektronisk form (med programvaran ePCT eller EPOs Online Filing) och texten i beskrivningen, kraven och sammandraget är i PDF-format
-207,00
Nyhetsgranskningavgift (search fee; PCT-regel 16.1.a)
(Finländska sökande kan välja antingen PRS, det svenska patentverket (PRV) eller Europeiska patentverket (EPO) som granskningsmyndighet.)
1775,00
Återbetalning av nyhetsgranskningsavgiften enligt PCT-regel 16.3 och 41.1.
(PRS återbetalar 300 euro av nyhetsgranskningsavgiften om sökanden åberopar prioritet för sin internationella ansökan från en ansökan som tidigare har varit föremål för en nationell eller internationell nyhetsgranskning, en kompletterande internationell nyhetsgranskning eller en nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS), som utförts av PRS, en nordisk patentmyndighet eller Europeiska patentverket (EPO), och om PRS kan utnyttja resultatet av den tidigare granskningen.)
300,00

Prioritetsintyg

Tjänst Pris (€)
Avgift för prioritetsintyg (patent) 70,00
Avgift för prioritetsintyg (nyttighetsmodell) 50,00
Översändande av prioritetshandling till WIPO enligt 47 § i patentförordningen 15,00 /st.

Övriga avgifter i PCT-fas I

Tjänst Pris (€)
Tilläggsavgift för nyhetsgranskning enligt PCT-regel 40.2.a
(När sökanden begär att vi också granskar en uppfinning som är oberoende av den uppfinning som anges i det första kravet (oenhetlig ansökan).)
1775,00
Avgift för kompletterande nyhetsgranskning (SIS) enligt PCT-regel 45bis.3; betalas till WIPO i schweiziska franc 1775,00
Avgift för avgörande om återställande av rätten till prioritet enligt PCT-regel 26bis.3 eller 49ter.2d 450,00
Förseningsavgift enligt PCT-regel 16bis.2
(Förseningsavgiften är 50 procent av det belopp av obetalda avgifter som specificeras i betalningsuppmaningen, dock minst ett belopp som motsvarar vidarebefordringsavgiften och högst 50 procent av den internationella ansökningsavgiften, utan att ta med i beräkningen de avgifter som tas ut för varje sida utöver 30 i den internationella ansökningen.)
135,00-689,00
Förseningsavgift för översättning enligt PCT-regel 12.3.e eller 12.4.e
(Förseningsavgiften är 25 procent av den internationella ansökningsavgiften, utan att ta med i beräkningen de avgifter som tas ut för varje sida utöver 30 i den internationella ansökningen.)
344,50
Förseningsavgift för sekvenslista enligt PCT-regel 13ter.1.c eller 13ter.2 200,00
Kopior enligt PCT-regel 94.1ter eller 94.2 0,60 /sida

PCT, fas II (preliminary examination; förberedande patenterbarhetsprövning)

Avgifterna i fas II betalas till kontot för det granskande patentverket, dvs. PRS, det svenska patentverket (PRV) eller Europeiska patentverket (EPO). Observera att avgifterna varierar beroende på vilket patentverk du väljer. PRS avgifter anges nedan. När du begär förberedande patenterbarhetsprövning, måste du betala åtminstone en handläggningsavgift och en avgift för förberedande patenterbarhetsprövning.

Tjänst Pris (€)
Handläggningsavgift
207,00
Avgift för förberedande patenterbarhetsprövning 600,00

Övriga avgifter i PCT-fas II

Tjänst Pris (€)
Tilläggsavgift för förberedande patenterbarhetsprövning enligt PCT-regel 68.3.a
(Förseningsavgiften är 50 procent av det belopp av obetalda avgifter som specificeras i betalningsuppmaningen, dock minst ett belopp som motsvarar handläggningsavgiften och högst handläggningsavgiftens dubbla belopp.)
600,00
Förseningsavgift enligt PCT-regel 58bis.2
(Förseningsavgiften är 50 procent av det belopp av obetalda avgifter som specificeras i betalningsuppmaningen, dock minst ett belopp som motsvarar handläggningsavgiften och högst handläggningsavgiftens dubbla belopp.)
207,00-414,00
Förseningsavgift för sekvenslista enligt PCT-regel 13ter.2 200,00
Kopior enligt PCT-regel eller 94.2 0,60 /sida
Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2023