Gå direkt till innehållet
Valikko

Vad gör dina konkurrenter?

I patentdatabaser kan du följa handläggningen av dina konkurrenters patentansökningar, patent som har beviljats dem och patentens giltighet. Patentinformationen hjälper dig att reda ut även många andra fakta om konkurrenterna. Databassökningar svarar till exempel på följande frågor:

  • I vilka länder har konkurrenten sökt patent?
  • För vilka marknader är produkterna avsedda?
  • Vad är det som konkurrenten satsar på i sin produktutveckling?
  • Vilka årliga ändringar kan ses i konkurrentens patentering?
  • Vem är konkurrentens uppfinnare och produktutvecklare?
  • Har konkurrenten samarbetspartner i andra företag eller forskningsinstitutioner?
  • I vilka länder forskas teknikområdet som konkurrenten är verksam i? Var finns marknaden?

Du kan också beställa en konkurrentbevakning hos oss. Läs mer.

Tips för bevakning

Den patenterade tekniken och antalet patentansökningar och gällande patent ger dig kunskap om forskningen och insatserna i den hos din konkurrent. Länderna där patent har sökts anger direkt att patenthavaren har planer för dessa marknadsområden.

Uppfinningar som har tagits fram som resultat av ett samarbete patenteras ofta tillsammans. Samarbetsförhållandena mellan organisationer framgår alltså av samägda patent. Om patenten ägs av den ena parten, kan uppfinnaruppgifterna avslöja sambandet.

Du kan bevaka konkurrenternas åtgärder i en vid omfattning genom att följa deras patentering. Aktiv patentering på ett visst teknikområde visar klart vilka områden konkurrenten prioriterar i sitt utvecklingsarbete, och således vilka nya kommersiella tillämpningar man kan räkna med.

Vid jämförelse av olika företag med varandra ska det beaktas att det finns skillnader i deras patentstrategier, varför antalen patent inte nödvändigtvis är jämförbara. Däremot kan man få en uppfattning om ändringarna i produktutvecklingen och dess resultat genom att årligen följa antalet patent och patenterade teknikområden hos ett visst företag. På detta sätt visar sig de olika håll som konkurrenterna styr sin utveckling åt.

Läs mer om patentdatabaser.

Utskriftsversion Uppdaterad 18.07.2019